Autor Aneta Olszacka


Partnerskie spotkanie ZFK

Aneta Olszacka

Uroczystym podpisaniem umów partnerskich zakończyło się spotkanie przedstawicieli Zachodniopomorskiego Forum Kultury, które rozpoczyna realizację wieloletniego programu Bardzo Młoda Kultura (BMK). Jest to program wspierania edukacji kulturowej…

ANIMACJA PRZEZ WYDARZENIE ARTYSTYCZNE

Aneta Olszacka

Animatorzy biorący udział w projekcie „Zachodniopomorskie Forum Kultury-sieć animatorów w działaniu” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po cyklu szkoleń z zakresu diagnozy środowiska, budowy widowni, finansowania, logistyki i produkcji…

animacja kultury animatorzy kultura lokalna partnerstwo projekt ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM kULTURY Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu

Seminarium „Zmiana społeczna” w Sławieńskim Domu Kultury

Aneta Olszacka

„Zmiana społeczna” – to tytuł kolejnego seminarium, które zostało zorganizowane 5 czerwca 2012 r. w ramach realizacji projektu „Zachodniopomorskie Forum Kultury- sieć animatorów w działaniu” dofinansowanego ze środków Ministra…

WIĘCEJ