33898237000_eef55dce31_k

XXXI Spotkanie Forum Kraków. Samorządowe polityki kulturalne

Trzydzieste pierwsze spotkanie Forum Kraków odbyło się w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie w dniach 25-26 kwietnia 2017 [...]

XXXFK

XXX spotkanie Forum Kraków

XXX spotkanie Forum Kraków, o charakterze wewnętrznym, odbyło się w dniach 20–21 lutego 2017 roku i miało na celu [...]

12743327533_92e2fe6a5b_z

Stanowisko w sprawie zmiany Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury

Forum Kraków od lat czynnie uczestniczy w usprawnianiu i rozwoju szeroko rozumianego sektora animacji społeczno-kulturowej [...]

Posty opublikowane przez Piotr Knaś

Pierwsze spotkanie Forum Kultury Województwa Śląskiego

06.06.2012 · Forum Kraków

W Chorzowie, w Miejskim Domu Kultury Batory, 22 maja odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie Forum Kultury Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli animatorzy kultury związani z instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi z terenu województwa. Zapraszamy do przeczytania relacji.

Opinia Forum Kraków dla MKiDN na temat kwestionariusza K-07

27.04.2012 · Forum Kraków

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Forum Kraków na temat kwestionariusza K-07 dotyczącego działalności domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, używanego przez Główny Urząd Statystyczny. Centra kultury, obok bibliotek, stanowią najliczniejszą grupę instytucji kultury. Noszą nazwy centrum kultury/ wypoczynku/ sportu/ animacji/ inicjatyw społecznych/ sztuki; ośrodka lub domu kultury. W ich ramach (jako instytucji kultury) działają teatry, galerie, biblioteki, muzea,

II spotkanie Forum Kultury Małopolski Zachodniej

27.04.2012 · Forum Kraków

Drugie spotkanie Forum Kultury Małopolski Zachodniej odbyło się 13 marca 2012 r. także w Wadowickim Centrum Kultury. Na spotkaniu zaprezentowało się Zachodniopomorskie Forum Kultury. W oparciu o inspiracje projektem Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu uczestnicy zaproponowali przygotowanie warsztatów dot. zmiany i diagnozy społecznej oraz rozwoju widowni w ramach Forum M. Zach. Zaproponowano także rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji planu rozwoju kultury

Stanowisko Forum Kraków w sprawie programu rządowego Świetliki

27.04.2012 · Forum Kraków

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Forum Kraków w sprawie programu rządowego ŚWIETLIKI, dotyczącego budowania centrów kultury, edukacji, pomocy prawnej i społecznej w najbiedniejszych gminach. Realizacja programu ŚWIETLIKI została zapisana programie wyborczym Platformy Obywatelskiej (więcej tu, na str. 68). Następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zostały podjęte prace koncepcyjne nad przygotowaniem i wdrożeniem tego programu. (źródło: Następny krok. Razem. program wyborczy 2011) Niestety realizacja programu

Powstało Forum Kultury Małopolski Zachodniej

03.04.2012 · Forum Kraków

Pierwsze organizacyjne spotkanie Forum Kultury Małopolski Zachodniej miało miejsce 31 stycznia 2012 r. w Wadowickim Centrum Kultury. W spotkaniu wzięli udział: Anna Michalak Pawłowska, Dorożkarnia Warszawa, Forum Kraków; Apolonia Maj, Centrum Kultury Oświęcim; Małgorzata Wójcik, Ośrodek Kultury Brzeszcze, Małopolskie Forum Kultury MISTiA; Kazimierz Mostowik, Centrum Kultury i Promocji Brzeźnica; Zbigniew Matejko, Centrum Kultury i Wypoczynku Andrychów; Krzysztof Balawender, Dom

Zadania instytucji kultury z perspektywy organizatora – samorządu

07.03.2012 · Forum Kraków

Zapraszamy do przeczytania relacji z XI spotkania Forum Kraków poświęconego zadaniom instytucji kultury z perspektywy organizatora – samorządu. Czy można powiedzieć, że samorządowe instytucje kultury są platformami do realizacji lokalnych polityk kultury – wyznaczanych przez samorząd? W jakim zakresie mogą być one autonomiczne? Jakie zadania powinny realizować domy kultury?

X Forum Kultury. Klubokawiarnie

10.02.2012 · Forum Kraków

Na dziesiątym spotkaniu Forum Kraków uczestnicy dyskutowali na temat klubokawiarni, będących z jednej strony niepublicznymi instytucjami animacji kultury, a z drugiej prywatnymi przedsiębiorstwami sektora kultury. Grzegorz Lewandowski zaprezentował Chłodną 25 z Warszawy, a Jacek Łasiewicki Alkierz z Supraśla.

Edukacja + animacja. Nowe wydawnictwo NCK

24.01.2012 · Forum Kraków

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Narodowego Centrum Kultury EDUKACJA + ANIMACJA. W opracowaniu tym można znaleźć 35 opisów projektów edukacyjnych i animacyjnych, z których duża część została zrealizowana w ramach programu Dom Kultury Plus. Jeden z artykułów wprowadzających, pt. "Od partnerstwa do sieci" przygotował Marek Sztark z Forum Kraków.

Nowe brzmienie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej

16.12.2011 · Forum Kraków

W Internetowym Systemie Aktów Prawnych jest już dostępny ujednolicony tekst ustawy o prowadzaniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Zapraszamy do zapoznania się z jej nowościami i zmianami. (Źródło: tekst jednolity, Internetowy System Aktów Prawa) Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia nowego rodzaju instytucji kultury – instytucji artystycznej działającej w oparciu o sezony artystyczne; zwiększenia autonomii instytucji kultury poprzez wprowadzenie kadencyjności na stanowisku dyrektora (bez możliwości odwołania, poza