Tagi projekt


ANIMACJA PRZEZ WYDARZENIE ARTYSTYCZNE

Aneta Olszacka

Animatorzy biorący udział w projekcie „Zachodniopomorskie Forum Kultury-sieć animatorów w działaniu” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po cyklu szkoleń z zakresu diagnozy środowiska, budowy widowni, finansowania, logistyki i produkcji…

animacja kultury animatorzy kultura lokalna partnerstwo projekt ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM kULTURY Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu