33898237000_eef55dce31_k

XXXI Spotkanie Forum Kraków. Samorządowe polityki kulturalne

Trzydzieste pierwsze spotkanie Forum Kraków odbyło się w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie w dniach 25-26 kwietnia 2017 [...]

XXXFK

XXX spotkanie Forum Kraków

XXX spotkanie Forum Kraków, o charakterze wewnętrznym, odbyło się w dniach 20–21 lutego 2017 roku i miało na celu [...]

12743327533_92e2fe6a5b_z

Stanowisko w sprawie zmiany Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury

Forum Kraków od lat czynnie uczestniczy w usprawnianiu i rozwoju szeroko rozumianego sektora animacji społeczno-kulturowej [...]

XXVI Forum Kraków. NieKongres Animatorów Kultury na festiwalu Slot Art

02/03/2016 · Autor: Piotr Knaś

W dniach 22–23 lutego 2016 roku w nowej siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie odbyło się XXVI spotkanie Forum Kraków. Uczestnicy kontynuowali temat z poprzedniego zebrania, dotyczący organizacji II NieKongresu Animatorów Kultury w czasie festiwalu Slot Art. Wydarzenie to będzie miało miejsce 7–9 lipca 2016 roku w Lubiążu niedaleko Wrocławia w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury. Organizatorem II NieKongresu będzie Biuro Festiwalowe Impart 2016, we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych (Slot Art Festival), Narodowym Centrum Kultury i Zrzeszeniem Forum Kraków.

Członkowie FK pracowali nad ideą, hasłem przewodnim NieKongresu. Zaproponowana koncepcję „świadomość i powinności animatora”. Jaka jest współczesna – zbiorowa i osobista – świadomość animatorów, jak definiują swoją tożsamość, z czego wynika ich potrzeba działania i inicjowania zmiany społecznej? Czy jest to wewnętrzna powinność? Obowiązek zawodowy? Potrzeba bycia aktywnym? Marek Sztark zwrócił uwagę, że temat „świadomość i powinności” może wykraczać poza kongresowe strefy aktywności i być wspólną odpowiedzią animatorów kultury na wyzwania takie jak migracje, uchodźstwo, zmiany klimatu, stan środowiska, podziały społeczne i polityczne, odwrót od idei solidarności.

Dyskusje i warsztaty Forum Kraków koncentrowały się głównie na logistyce i koordynacji przygotowań wydarzenia, które odbędzie się już za pół roku. Program będzie się składał z wielu różnorodnych stref animowanych przez zaproszone do współpracy instytucje, organizacje, inicjatywy. Niezwykle istotnym wyzwaniem jest sprawienie, żeby taka „wioska animatorów” mogła sprawnie działać. Dodatkowo ustalono zakres naszych działań w związku z funkcjonowaniem strefy Forum Kraków na NieKongresie.

Rozmawialiśmy też o metodach uczestnictwa w NieKongresie, ponieważ struktura tego wydarzenia będzie poniekąd anarchiczna – każdy będzie sam decydował, które strefy i grupy będą jego miejscem aktywności. Inicjatorzy spotkania liczą też na samoorganizację uczestników tej imprezy. Już niebawem okaże się, jak środowisko (środowiska) animatorów odnajdą się w tak zaaranżowanej przestrzeni.

Galeria zdjęć ze spotkania >>

W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Mikulska, Wojciech Szuniewicz, Maciej Zygmunt, Karol Wittels, Ola Zając, Marta Włodarska, Piotr Jargusz, Agata Lewandowska, Agata Lisowicz-Wala, Ewa Zbroja, Mariusz Wróbel, Zofia Bisiak, Tomasz Ignalski, Agata Michalak-Pawłowska, Marcin Jasiński, Paweł Gogołek, Irena Madej, Ola Stańczuk, Teresa Jankowska, Piotr Wyrobiec, Tomasz Szabelski, Piotr Knaś. Spotkanie moderowała Joanna Orlik.

Skomentuj