zarząd i członkowie

Skład zarządu Forum Kraków

 • Anna Michalak-Pawłowska (Prezeska Zarządu)
 • Agata Lisowicz-Wala
 • Aleksandra Szymańska
 • Beata Cyboran
 • Marek Sztark
 • Jacek Gralczyk
 • Piotr Knaś

Członkowie Forum Kraków

Skład VI zarządu Forum Kraków (2022-2023)

 • Anna Michalak-Pawłowska (Prezeska Zarządu)
 • Agata Lisowicz-Wala
 • Aleksandra Szymańska
 • Beata Cyboran
 • Marek Sztark
 • Jacek Gralczyk
 • Piotr Knaś

Członkowi

Skład V zarządu Forum Kraków (2020-2021)

 • Anna Michalak-Pawłowska (Prezeska Zarządu)
 • Agata Lisowicz-Wala
 • Paweł Gogołek
 • Beata Cyboran
 • Marek Sztark
 • Jacek Gralczyk
 • Piotr Knaś

Skład IV zarządu Forum Kraków (2018-2019)

 • Joanna Orlik
 • Agata Lisowicz-Wala
 • Anna Michalak-Pawłowska
 • Paweł Gogołek
 • Jacek Gralczyk
 • Marcin Jasiński
 • Marek Sztark

Skład III zarządu Forum Kraków (2016-2018)

 • Jacek Gralczyk
 • Anna Michalak-Pawłowska
 • Joanna Orlik
 • Paweł Gogołek
 • Marek Sztark

Skład II zarządu Forum Kraków (2013-2015)

 • Jacek Gralczyk
 • Anna Michalak-Pawłowska
 • Joanna Orlik
 • Marcin Jasiński
 • Piotr Wyrobiec
 • Tomasz Ignalski
 • Marek Sztark

Skład I zarządu Forum Kraków (2011-2013)

 • Jacek Gralczyk
 • Anna Michalak-Pawłowska
 • Joanna Orlik
 • Karol Ostalski
 • Piotr Wyrobiec

Członkiem Forum może być osoba reprezentująca organizację kultury (instytucję kultury, organizację III sektora, firmę) lub osoba fizyczna, działającą w sektorze animacji kultury. Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie na piśmie deklaracji uczestnictwa w Forum, przedstawienie pisemnej rekomendacji 2 członków Forum i akceptacja Zarządu. Kontakt: Piotr Knaś (sekretarz Forum), mail: zrzeszenieforumkrakow@gmail.com, tel +48 501 765 884.