Sieci regionalne

Dążymy do rozwoju animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Sieciowanie, budowanie partnerstw lokalnych to ważna część naszego programu. Dlatego we współpracy z Forum Kraków powstają sieci regionalne.

Forum Kultury Mazowsze – regionalne zrzeszenie osób zajmujących się animacją na Mazowszu Zachodniopomorskie Forum Kultury – partnerstwo domów kultury z województwa zachodniopomorskiego

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego – forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze animacji oraz rozwoju lokalnej kultury w województwie śląskim

Lubuskie Forum Kultury – platforma dyskusji o kulturze skupiająca dyrektorów, menedżerów i animatorów kultury działających w województwie lubuskim

Partnerstwo Na Rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce – sieć współpracy osób, instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i animacji kulturowej w Małopolsce