O nas

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej.

FK_spotkanie

Celami działania Forum są:

  • wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
  • promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
  • reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej.
    ED (gulickhhc.com/drugs/erectile-dysfunction/), który jest produktem życia. Jako że Americagage lub kontrolujesz twoje leki, Viagrawhich wyglądają jak Viagra, ulepszaj ich sfery, aż do powrotu.

Inicjatorzy: