Piotr Knaś

IV Forum Kraków. Organizacje pozarządowe jako instytucje animacji kultury

Spotkanie menadżerów i dyrektorów instytucji kultury poświęcone było modelom instytucji kultury działających w ramach III sektora.

Na spotkaniu Marta Białek-Graczyk zaprezentowała projekt Animatornia Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę, a Zofia Bisiak Akademię Łucznica.

[field name=multimedia]

[field name=multimedia2]

Forum Kraków

Forum Kraków

O Animatorni można znaleźć dodatkowe informacje w tej prezentacji:

[field name=multimedia3]

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Adam Radosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach,
 • Małgorzata Borowska, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza oddział białostocki,
 • Karol Ostalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Blachownia,
 • Krzysztof Polewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mykanów,
 • Alicja Hałoń, Fundacja TAKJAK,
 • Małgorzata Jezutek, dyrektor Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta,
 • Anna Dobrowolska, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie,
 • Marcin Jasiński, Urząd M. St. Warszawy, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych w Biurze Kultury
 • Piotr Wyrobiec, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury,
 • Małgorzata Tomala, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
 • Marta Tyrpa, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
 • Susanne Nagy, Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona,
 • Agnieszka Sysoł, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – Centrum Organizacji Kulturalnych,
 • Zofia Bisiak, Stowarzyszenie Akademia Łucznica,
 • Magdalena Poprawska, Benedyktyński Instytut Kultury,
 • Martyna Woropińska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Tomasz Ignalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie,
 • Jacek Gralczyk ze Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej,
 • Anna Michalak, dyrektor Domu Kultury „Dorożkarnia” z Warszawy,
 • Mariusz Wróbel, dyrektor Beceku z Bytomia,
 • Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie,
 • Marta Białek-Graczyk ze Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Ę,
 • Przemysław Zieliński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Tomasz Drozdek, Miejski Dom Kultury Blachownia
 • Piotr Nita, Ośrodek Kultury Mykanów
 • Aleksandra Junga, studentka zarządzania kulturą UJ,