Piotr Knaś

V Forum Kraków. Dom Kultury Plus

Piąte spotkanie Forum Kraków było nietypowe, ponieważ miało ono miejsce w Łaźni Nowej zaraz po zakończeniu konferencji „Dom kultury – nowe otwarcie” 15 grudnia 2010 roku. Nie odbyły się prezentacje instytucji kultury, zamiast tego toczyła się gorąca dyskusja na dwa główne tematy:

 • Co dalej z programem Dom Kultury +?
 • Po co państwu domy kultury, czy mają być elementem systemu interwencji państwa, czy niezależnymi od siebie instytucjami funkcjonującymi na „wolnym rynku”?

W tym kontekście uczestnicy Forum zastanawiali się, czy obecnie istnieje jakaś polityka państwa wobec domów kultury oraz jaką rolę one pełnią lub mogłyby pełnić w przyszłości. Ten wątek szybko został przekształcony w debatę na temat problemu „zorganizowania się” tak aby domy kultury mogły przedstawić państwu wizję własnego funkcjonowania oraz mogły stworzyć szeroką sieć współpracy menadżerów i animatorów kultury. W finale okazało się, że Forum Kraków jest w istocie świetną platformą do osiągnięcia tych dwóch celów ponieważ:

 • w jego ramach można stworzyć wizję funkcjonowania domów kultury, którą następnie można przedstawić MKiDN,
 • może ono stać się stowarzyszeniem (stałą organizacją współpracy) dla środowisk domów kultury.

Podjęcie sie obu tych celów może przysłużyć się rozwojowi programu Dom Kultury + oraz lepszemu kształtowaniu polityki państwa dotyczącej kultury dla rozwoju lokalnych społeczności. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MKiDN oraz Narodowego Centrum Kultury.

[field name=multimedia]

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Zina Jarmoszuk, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w MKiDN,
 • Anna Duńczyk, zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN,
 • Katarzyna Mazurkiewicz, Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra NCK ds. Roz­wo­ju Kul­tu­ry,
 • Ewa Zbroja, koordynator Programu Dom Kultury + Narodowego Centrum Kultury,
 • Tomasz Bukowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim,
 • Marek Sztark, dyrektor instytucji kultury Szczecin 2016,
 • Zbigniew Łukaszewski, dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury,
 • Karol Ostalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Blachownia,
 • Krzysztof Polewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mykanów,
 • Alicja Hałoń, Fundacja TAKJAK,
 • Małgorzata Jezutek, dyrektor Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta,
 • Piotr Wyrobiec, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury,
 • Zofia Bisiak, Stowarzyszenie Akademia Łucznica,
 • Tomasz Ignalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie,
 • Jacek Gralczyk ze Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej,
 • Bogdan Skrzypczak ze Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej,
 • Anna Michalak, dyrektor Domu Kultury „Dorożkarnia” z Warszawy,
 • Mariusz Wróbel, dyrektor Beceku z Bytomia,
 • Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie,
 • Grażyna Gnatowska, Centrum Aktywności Lokalnej,
 • Piotr Zalewski, dyrektor Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich,
 • Krzysztof Sypień, Orkiestra Dęta „Wood and Brass Band” z Goleniowa,
 • Marta Białek-Graczyk ze Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Ę.