Piotr Knaś

Stanowisko Forum Kraków – zmiana ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Grupa animatorów kultury działająca w ramach Forum Kraków z dużym zainteresowaniem, ale i niepokojem śledzi działania zmierzające do nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Niestety mimo bardzo szerokiego grona instytucji, stowarzyszeń i związków, które wypowiedziały się w sprawie wprowadzenia proponowanych zmian, nie wzięto dotąd pod uwagę stanowiska szerokiej rzeszy pracowników centrów, ośrodków i domów kultury oraz innych instytucji zajmujących się animacją. To właśnie instytucje animacji kultury i zatrudnieni w nich pracownicy realizują jedną z kluczowych usług społecznych, działając na rzecz podnoszenia kompetencji kulturowych i społecznych mieszkaoców Polski. Członkowie Forum Kraków obawiają się, że nowelizacja ustawy może doprowadzić do zmarginalizowania roli tego typu instytucji, a nawet umożliwid ich likwidację. Niniejsze stanowisko zostało wypracowane podczas wspólnych dyskusji dyrektorów i przedstawicieli ośrodków kultury (wiejskich, miejskich, regionalnych) oraz przedstawicieli trzeciego sektora. Przedstawiamy zebrane w punktach postulaty. Więcej w dokumencie poniżej

[field name=multimedia]