Piotr Knaś

Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków

Zapraszamy do przeczytania tekstu pt. „Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków” dostępnego na stronie Programu Dom Kultury Plus.

Forum Kraków nie jest zatem „branżowym” zrzeszeniem dyrektorów domów kultury ani tym bardziej związkiem zawodowym animatorów kultury. Chce być raczej maksymalnie otwartą platformą współpracy osób i instytucji (działających na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym), wspierającą rozwój animacji kultury jako istotnej przestrzeni działań aktywnych, obywatelskich społeczności lokalnych. Wyzwaniem, ale i założeniem współpracy w ramach Forum jest kooperacja jak najszerszego grona aktorów animacji kultury oraz partycypacyjne, proobywatelskie formy debaty, nie wyłączające z niej najistotniejszego podmiotu, jakim są społeczności lokalne. (źródło: Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków)

Więcej o sektorze animacji kultury oraz rozwoju współpracy podmiotów kultury w ramach Forum Kraków w artykule.

Forum Kraków Spotkanie X