Piotr Knaś

Powstało Forum Kultury Małopolski Zachodniej

Pierwsze organizacyjne spotkanie Forum Kultury Małopolski Zachodniej miało miejsce 31 stycznia 2012 r. w Wadowickim Centrum Kultury.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Anna Michalak Pawłowska, Dorożkarnia Warszawa, Forum Kraków;
 • Apolonia Maj, Centrum Kultury Oświęcim;
 • Małgorzata Wójcik, Ośrodek Kultury Brzeszcze, Małopolskie Forum Kultury MISTiA;
 • Kazimierz Mostowik, Centrum Kultury i Promocji Brzeźnica;
 • Zbigniew Matejko, Centrum Kultury i Wypoczynku Andrychów;
 • Krzysztof Balawender, Dom Kultury Kęty;
 • Marzena Pierzchała Dudek, Ośrodek Kultury Babice;
 • Edward Szumara, CKSiT Kalwaria Zebrzydowska;
 • Krystyna Duda, Towarzystwo Miłośników Kalwarii Zebrzydowskiej;
 • Wiesław Kwak, Ośrodek Kultury Zamek Sucha Beskidzka;
 • Piotr Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury, Forum Kraków;

Forum na razie obejmuje swoim zasięgiem cztery powiaty: suski, wadowicki, oświęcimski i chrzanowski. Na spotkaniu Anna Michalak-Pawłowska i Piotr Wyrobiec zaprezentowali Forum Kraków. Omówili dotychczasowe działania jak również zamierzenia Forum oraz koncepcję działania w regionach. Wnioski z pierwszego spotkania są następujące:

 • aprobata dla powstania reprezentacji środowiska animatorów (tj. Forum Kraków) wobec ministerstwa i urzędów centralnych;
 • konieczność organizacji forum lokalnego;
 • zadaniem Forum Kultury M. Zach. jest m. in. współpraca ze starostwami powiatowymi, urzędami gminnymi oraz samorządem regionalnym, szczególnie przy realizacji projektów ponadlokalnych;
 • do Forum Kultury M. Zach. należy zaprosić także osoby reprezentujące inne niż instytucje kultury podmioty działające w obszarze edukacji kulturalnej i animacji;
 • konieczność zorganizowania kolejnych spotkań;
 • zaproszenia na kolejne spotkanie każdy może przekazać osobom, które jego zdaniem powinny znaleźć się w Forum i będą chciały zaangażować się w pracę;
 • spotkania Forum będą odbywały się w różnych ośrodkach.

Ponadto członek Zarządu Samorządowego Forum Kultury przy MISTiA, Małgorzata Wójcik przekazała informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu tego Forum i zaprosiła Forum M. Zach. do współpracy.

Sekretariat Form Kultury Małopolski Zachodniej prowadzi Wadowickie Centrum Kultury.
Adres:
Wadowickie Centrum Kultury
ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
e.mail: centrum@wck.wadowice.pl