Piotr Knaś

II spotkanie Forum Kultury Małopolski Zachodniej

Drugie spotkanie Forum Kultury Małopolski Zachodniej odbyło się 13 marca 2012 r. także w Wadowickim Centrum Kultury.

Na spotkaniu zaprezentowało się Zachodniopomorskie Forum Kultury. W oparciu o inspiracje projektem Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu uczestnicy zaproponowali przygotowanie warsztatów dot. zmiany i diagnozy społecznej oraz rozwoju widowni w ramach Forum M. Zach. Zaproponowano także rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji planu rozwoju kultury w subregionie, przy uwzględnieniu nowej strategii województwa małopolskiego i określonych tam zadań dla kultury. Zdecydowano, że już w najbliższych miesiącach należy rozpocząć prace nad przygotowaniem wspólnego projektu, tak by w listopadzie zgłosić go do dofinansowania przez MKiDN. Prace nad koncepcją projektu powinny rozpocząć się bezzwłocznie po warsztatach. Podjęto także decyzję o skierowaniu do starostów pism informacyjne o powstaniu Forum Małopolski Zachodniej oraz o konieczności przekazania innym instytucjom kultury oraz stowarzyszeniom i animatorom informacji o powstaniu Forum i jego zamierzeniach.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Elżbieta Mostowik, Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze;
  • Małgorzata Wójcik, Ośrodek Kultury Brzeszcze;
  • Jadwiga Bakalarska, Gminna Biblioteka Publiczna Kęty;
  • Kazimierz Mostowik, Centrum Kultury i Promocji Brzeźnica;
  • Krzysztof Balawender, Dom Kultury Kęty;
  • Marzena Pierzchała Dudek, Ośrodek Kultury Babice;
  • Elżbieta Kózka, Dom Kultury Kęty;
  • Edward Szumara, CKSiT Kalwaria Zebrzydowska;
  • Wiesław Kwak, Ośrodek Kultury Zamek Sucha Beskidzka;
  • Piotr Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury.