Piotr Knaś

Stanowisko Forum Kraków w sprawie programu rządowego Świetliki

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Forum Kraków w sprawie programu rządowego ŚWIETLIKI, dotyczącego budowania centrów kultury, edukacji, pomocy prawnej i społecznej w najbiedniejszych gminach.

Realizacja programu ŚWIETLIKI została zapisana programie wyborczym Platformy Obywatelskiej (więcej tu, na str. 68). Następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zostały podjęte prace koncepcyjne nad przygotowaniem i wdrożeniem tego programu.


(źródło: Następny krok. Razem. program wyborczy 2011)

[field name=multimedia]

[field name=multimedia2]

Niestety realizacja programu została odsunięta w czasie z powodu kłopotów finansowych państwa:

Minister wyjaśniła, że rekomendacja Komitetu Stałego Rady Ministrów została udzielona pod warunkiem wskazania środków na realizację zadania przez ministra finansów.

– Ze względu na trudną sytuację budżetu państwa, wynikającą z międzynarodowych zobowiązań kraju dotyczących obniżenia deficytu sektora finansów publicznych oraz na zobowiązania budżetu państwa w 2010 i 2011 r. – a szczególnie istotna była walka ze skutkami powodzi w 2010 r. – środki na realizację zadania nie zostały wskazane – przyznała Elżbieta Bieńkowska.

W dodatku, jak dodała, na terenach wiejskich, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących budowania w ramach zadania tylko nowych obiektów, ponieważ ze względu na likwidację wielu szkół, gminy dysponują lokalami, które mogłyby zostać przeznaczone na działania lokalne o charakterze społecznym.

Minister oświadczyła, że w związku z tym trudno jest wskazać, czy i kiedy rozpocznie się realizacja „Świetlików”. Dodała, że rozważane jest, w uzgodnieniu z innymi resortami, przeznaczenie dostępnych na pilotaż środków na inny ważny społecznie cel związany z rozwojem sieci przedszkoli lub żłobków. (źródło: Portal Samorządowy)