Piotr Knaś

Pierwsze spotkanie Forum Kultury Województwa Śląskiego

W Chorzowie, w Miejskim Domu Kultury Batory, 22 maja odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie Forum Kultury Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli animatorzy kultury związani z instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi z terenu województwa. Specjalnym gościem był dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Przemysław Smyczek, który opowiedział o kierunkach rozwoju polityki kulturalnej w województwie . Pani Joanna Orlik przedstawiła uczestnikom cele i działania Forum Kraków, a Jacek Turalik mówił o doświadczeniach budowania współpracy.

Główna część spotkania poświęcona była wypracowaniu celów i metod działania forum. Uczestnicy wskazali na takie potrzeby jak:

  • uwspólnianie, wypracowywanie stanowisk dotyczących rozwoju instytucji animacji kultury oraz spraw ważnych dla kultury regionu;
  • wymienianie opinii oraz stworzenie miejsca debat o kulturze;
  • powstanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze animacji społeczno-kulturowej;
  • zbudowanie narzędzi do współpracy z samorządami w zakresie tworzenia polityk kultur i strategii, zarządzania w kulturze.

Kolejne spotkanie Forum Kultury Województwa Śląskiego planowane jest na październik. Uczestnicy spotkania ustalili że koordynacją prac zrzeszenia zajmie się Fundacja TAKJAK (jako tymczasowy operator). Osoby zainteresowane pracami forum mogą kontaktować się z Panią Alicją Hałoń (mail: halon[]interia.pl).