Joanna Orlik

Konsultacje nowej edycji Programu Dom Kultury+

XII spotkanie Forum Kraków miało charakter konsultacji założeń nowej edycji programu Dom Kultury+. W 2012 roku Narodowe Centrum Kultury pracuje nad uruchomieniem II edycji programu, która w większym zakresie ma być poświęcona wzmocnieniu i upowszechnieniu mechanizmów dialogu obywatelskiego i dialogu społecznego w lokalnych instytucjach kultury. W ramach jednego z priorytetów beneficjenci programu – domy kultury i organizacje pozarządowe – mają mieć możliwość zrealizowania projektów kulturalnych w oparciu o metodologię partycypacji społecznej.

Nowa edycja programu przygotowywana jest w oparciu o szerokie konsultacje społeczne. MKiDN powołało radę, która wypracowuje założenia tego programu ramach Paktu dla kultury z udziałem Obywateli Kultury i operatora programu – Narodowego Centrum Kultury. Program Dom Kultury+ jest ściśle powiązany z rozwojem programu edukacji kulturalnej, będącej priorytetem Paktu dla kultury. Spotkanie Forum Kraków było kolejnym elementem konsultacji z interesariuszami tego programu – środowiskiem animatorów kultury z publicznych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Karoliny Dziełak i Justyny Kani z Narodowego Centrum Kultury, zawierająca uzgodnione na tym etapie założenia.
[field name=multimedia]

W toku dyskusji uczestnicy Forum Kraków sformułowali szereg rekomendacji, które w ich opinii będą istotne dla przyszłości programu. Jednym z kluczowych jest stwierdzenie, że niezależnie od jego kształtu program Dom Kultury+ jest unikalną inicjatywą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego adresowaną do pracowników domów kultury i zdecydowanie powinien być kontynuowany.

Najistotniejsze ustalenia:

 • tegoroczna, pomostowa edycja programu (o ile będzie ogłoszona) powinna służyć lepszemu przygotowaniu się domów kultury do udziału w drugiej, przyszłorocznej edycji, poprzez zrealizowanie działań angażujących społeczności lokalne we wspólne myślenie o przyszłości;
 • ważną rolę w procesie przemian zachodzących w domach kultury zajmują eksperci spoza środowiska lokalnego, służący wsparciem merytorycznym i wskazujący zewnętrzny punkt widzenia, którzy powinni mieć możliwość udziału w wybranych elementach procesów zachodzących lokalnie;
 • w programie powinny mieć szansę wziąć udział wszystkie domy kultury, niezależnie od ich lokalizacji (miasto/wieś, wysokość PKB lub inne czynniki społeczno-ekonomiczne). w programie powinny być użyte narzędzia tworzenia regionalnych grup (sieci) beneficjentów – domów kultury poprzez organizację spotkań i wspólnych warsztatów, dzięki którym wzmocniona zostanie komunikacja pozioma w programie;
 • ważne byłoby włączenie do działań partycypacyjnych lokalnych samorządów, organizatorów instytucji kultury;
 • konieczne jest zabezpieczenie środków na ewaluację działań zrealizowanych przez poszczególnych beneficjentów i organizację spotkań, których celem będzie omówienie jej wyników.

Część obrad zostało poświęconych kwestii ewentualnego Certyfikatu Domu Kultury+ i jego rekomendowanemu zakresowi.

Obecnym na spotkaniu przedstawicielom MKiDN oraz NCK uczestnicy Forum Kraków zgłosili także gotowość do pracy nad rozwiązaniami systemowymi w ramach kolejnych edycji programu Dom Kultury+. Zaangażowanie Forumowiczów docenił Pan Kazimierz Monkiewicz, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury, przekazując pismo z podziękowaniami za organizacją spotkania konsultacyjnego w ramach Forum Kraków. Zapraszamy do przeczytania listu.
[field name=multimedia2]

W spotkaniu udział wzięli:

 • Justyna Gorgoń, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Karolina Dziełak, Narodowe Centrum Kultury
 • Justyna Kania, Narodowe Centrum Kultury

Oraz przedstawiciele środowiska:

 • Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
 • Tomasz Bukowski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim
 • Jacek Gralczyk, Stowarzyszenie CAL
 • Ala Hałoń, Fundacja TAKJAK
 • Iwona Kusak, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
 • Anna Michalak-Pawłowska, Dorożkarnia w Warszawie
 • Krystyna Michalska, Miejski Dom Kultury w Łodzi
 • Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury
 • Karol Ostalski, Starostwo Powiatowe w Częstochowie
 • Joanna Orlik, Małopolski Instytut Kultury
 • Janusz Paluch, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
 • Tomasz Ignalski, Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie
 • Krzysztof Polewski, Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
 • Adam Pastuch, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
 • Adam Radosz, Mysłowicki Ośrodek Kultury
 • Magdalena Różycka, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
 • Aleksandra Szulc, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
 • Wojciech Szuniewicz, Krotoszyński Ośrodek Kultury
 • Joanna Szulborska, Urząd Miasta Krakowa
 • Alina Witkowska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
 • Mariusz Wróbel, Silesia Film
 • Piotr Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury

Joanna Orlik