Ewa Stępień

XIII Forum Kraków. Relacja ze spotkania w Kaliszu Pomorskim

Kolejne, już trzynaste spotkanie Forum Kraków było szczególne, ponieważ po jedenastu spotkaniach w Krakowie, zagościło w Województwie Zachodniopomorskim, dzień przed seminarium „Nowa Kultura – model animacji przez wydarzenie artystyczne” kończącym projekt „Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu”.

Forum rozpoczęło się w poniedziałek, 24 września od wizyty studyjnej, uczestnicy odwiedzili Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim oraz zarządzane przez niego świetlice (cztery z trzynastu) w Starej Studnicy, Poźrzadle Wielkim, Bralinie i Białym Zdroju. Ośrodek brał udział w programie Dom Kultury + organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Następnie uczestnicy wrócili do Starej Studnicy, gdzie odbyła się dyskusja poświęcona dwóm tematom:

 • Forum Kraków i kierunki rozwoju zrzeszenia;
 • „Nowa Kultura” – wypracowany model i możliwości jego wykorzystania.

Uczestnicy zastanawiali się nad planem działań Forum na najbliższe miesiące w celu wzmocnienia już istniejących sieci regionalnych, a także nad sposobami nawiązania kontaktów w regionach nieaktywnych bądź mało aktywnych w zrzeszeniu. Ponadto dyskutowane były kwestie sposobów budowania relacji i włączania nowych członków, organizacji spotkań Forum Kraków, jak również współpracy z MKiDN oraz Narodowym Centrum Kultury na temat kontynuacji Projektu Dom Kultury +/ rozwoju działań wspierających animację kulturalno-społeczną. W drugiej części dyskusji, twórcy „Nowej kultury”, czyli modelu animacji przez wydarzenie artystyczne opowiedzieli o założeniach wypracowanego modelu, o kulisach jego wdrażania podczas pilotażu w województwie mazowieckim i w trakcie realizacji projektu w zachodniopomorskim. Wszyscy uczestnicy zastanawiali się następnie, jak wykorzystać te dobre praktyki i przekładać je na inne sieci regionalne i całe Forum Kraków.

We wtorek, 25 września, wszyscy uczestnicy Forum Kraków wzięli udział w seminarium w Kaliszu Pomorskim pt. „NOWA KULTURA- MODEL ANIMACJI LOKALNEJ PRZEZ WYDARZENIE ARTYSTYCZNE”.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Anna Michalak-Pawłowska, dyrektor Domu Kultury „Dorożkarnia” z Warszawy
 • Ludwika Krasnodębska, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
 • Magdalena Różycka, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
 • Wojciech Szuniewicz, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
 • Mariusz Wróbel, dyrektor Silesia Film z Katowic
 • Piotr Wyrobiec, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury
 • Tomasz Bukowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim
 • Romana Kowalewicz, dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury
 • Marek Sztark, prezes zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO
 • Ewa Stępień, Małopolski Instytut Kultury

opracowanie: Ewa Stępień