Piotr Knaś

Forum Kultury Targówek

W oparciu o działania Dzielnicy Targówek (w Warszawie) zmierzające do powstania Strategii Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Targówek powstało Forum Kultury Targówek.

Powstawaniu strategii w 2011 roku towarzyszyły konsultacje społeczne oraz badania ankietowe, w 2012 roku samorząd dzielnicy zdecydował się na powołanie Społecznej Rady Kultury pn. Forum Kultury Targówek. W 2012 roku odbyły się trzy spotkania Forum Kultury Targówek.

Kolejnym krokiem działających pod przewodnictwem wiceburmistrza Krzysztofa Mikołajewskiego urzędników z Targówka było zainicjowanie pracy społecznej rady kultury pod nazwą Forum Kultury Targówek. Rada, inspirowana po części działalnością zrzeszenia Forum Kraków, ma być miejscem konsultowania kolejnych etapów tworzenia strategii rozwoju kultury, a także zgłaszania i omawiania nowych pomysłów. Forum jest otwarte dla wszystkich – ma być agorą, na której spotykają się mieszkańcy, artyści, aktywiści i przedstawiciele lokalnego biznesu. (źródło: warszawa.ngo.pl)

Pan Krzysztof Mikołajewski – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Targówek poinformował, że Forum Kultury jest jednym z pierwszych wyników konsultacji społecznych. W trakcie konsultacji oprócz kwestii promocji była podnoszona kwestia współpracy różnych instytucji kultury, mieszkańców, aktywistów, animatorów kultury z terenu dzielnicy tak, aby ta współpraca była spójna. Wspólnie można bowiem znacznie więcej zrobić, utworzenie Forum Kultury Targówek jest konsekwencją konsultacji społecznych oraz nawiązaniem do ogólnokrajowej inicjatywy Forum Kultury Kraków, która zrzesza niezależne grupy promujące kulturę w całej Polsce. Dodał, że w ramach Forum Kultury zostały powołane trzy zespoły, które są dalszą konsekwencją realizacji zadań wynikających z konsultacji społecznych, czyli tworzenia strategii rozwoju kultury. Pierwszy zespół na czele, którego stoi Pani Sylwia Weilandt zajmuje się właśnie strategią i do tego zespołu dołączą jeszcze osoby z Miasta, które zajmowały się konsultacją strategii rozwoju kultury w Warszawie. (źródło: Protokół Nr 22 /12 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbytego w dniu 26 styczna 2012)

https://www.youtube.com/watch?v=eFebdXoqriw?rel=0