Piotr Knaś

Na Dolnym Śląsku powstało Wędrujące Forum Kultury

Porozumienie Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska podpisały 23 stycznia 2013 roku następujące domy kultury: GOK Oleśnica, OKSiT Wleń, MOKSiR Chojnów, CHOK Chocianów, GCKiS Żarów, MOKSiAL Szklarska Poręba.

[Porozumienie] jest efektem naszej rocznej pracy nad formułą Forum i jej wizją i planami na przyszłość. To także konsekwencja, refleksja i dobra energia, którą otrzymaliśmy jako beneficjenci pierwszej edycji programu NCK- Dom Kultury Plus. Podpisanie Porozumienia traktujemy symbolicznie jako zamknięcie uczestnictwa w programie DK+, ale też jako niezwykłe otwarcie nowej przestrzeni do działania i dialogu. (źródło: www.oksit.wlen.pl)

Po więcej informacji zapraszamy na stronę FB Wędrującego Forum Kultury >>