Piotr Knaś

Akcja Tydzień z Internetem, 18-24 marca 2013 roku

Zapraszamy biblioteki, szkoły, domy kultury i inne instytucje publiczne wyposażone w komputery z dostępem do Internetu do zgłaszania udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”. Do akcji, która odbędzie się w Polsce już po raz trzeci, dołączą także wolontariusze – „Latarnicy Polski Cyfrowej” – którzy pokazują osobom po 50. roku życia, jak korzystać z nowoczesnych technologii. Zadaniem uczestników kampanii będzie organizacja spotkania, które pozwoli lepiej poznać możliwości Internetu.

„Tydzień z Internetem” odbędzie się w dniach 18-24 marca. W jego poprzednich dwóch edycjach wzięło udział ponad 250 tysięcy osób z kilkudziesięciu krajów (w tym 15 tysięcy z Polski). Akcję, koordynowaną przez sieć organizacji Telecentre-Europe, aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej.

Koordynatorami polskiej edycji „Tygodnia z Internetem” są: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) i Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI). Europejskimi partnerami kampanii są natomiast firmy UPC i Microsoft, które wspierają jej realizację także w Polsce.

Jak wziąć udział w kampanii?
Aby wziąć udział w Tygodniu z Internetem 2013, organizatorzy spotkań (instytucje oferujące publiczny dostęp do Internetu oraz Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans) powinni:

  • Zapoznać się ze scenariuszami spotkań.
  • Zgłosić chęć udziału w kampanii wypełniając formularz internetowy.
  • Między 18 a 24 marca przeprowadzić spotkanie według jednego z zaproponowanych scenariuszy. Podczas spotkania uczestnicy będą rejestrować swój udział w Tygodniu z Internetem 2013 korzystając z internetowego licznika.

Serdecznie zapraszamy do udziału!