Piotr Knaś

Praca dla dyrektora domu kultury w pięknym miejscu

Burmistrz Kazimierza Dolnego nad Wisłą ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI W KAZIMIERZU DOLNYM. Zapraszamy do porównania sprawozdań instytucji z 20082011 roku.

Widok_Kazimierz_Dolny
Foto: Wikipedia, Elapros

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 października 2013 r. do godziny 15.30 (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu). Na miejscu w urzędzie gminy można zapoznać się z warunkami finansowo-organizacyjnymi instytucji.