Piotr Knaś

Forum Kraków. Kim jesteśmy i dlaczego działamy wspólnie

Zapraszamy do przeczytania tekstu Tomasza Ignalskiego, uczestnika Forum Kraków. Chcielibyśmy przedstawić działalność naszej organizacji z pozycji zaangażowanego w nią animatora kultury. Zapraszamy do dyskusji na temat „po co i jak działać wspólnie”.

Dylematy Animatora
Tomasz Ignalski – Miejski Dom Kultury BATORY Chorzów, Forum Kraków

Od początków mojej pracy poszukuję środowisk, które pomogłyby mi odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z zawodem animatora. Pytania o miejsce i środowisko pracy, jej wartość dla rozwoju społecznego oraz mierniki jej efektywności. Studia o specjalności Animacja Społeczno – Kulturalna wyposażyły mnie w różnorodne pedagogiczne narzędzia pracy ze środowiskiem, nie wskazały jednak na jakich podstawach budować organizację zajmującą się animacją społeczną i co powinno być istotą pracy takiej instytucji. Już w latach dziewięćdziesiątych brałem udział w różnego rodzaju zrzeszeniach, których celem była integracja środowiska animatorów kultury i próba reprezentowania ich interesów. Broniły one statusu ośrodków upowszechniania kultury przed degradacją ich znaczenia w nowej rzeczywistości naszego kraju. Powracały też postulaty poszukiwania nowych narzędzi pracy animatorów i budowania ogólnopolskich struktur tego rozproszonego środowiska. Wszystkie te próby miały jednak doraźny i krótkotrwały charakter, bo podporządkowane były programom i projektom, w ramach których były realizowane.

Dobrowolny i nieformalny charakter Forum Kraków daje nadzieję na trwałą i społecznie moderowaną debatę o istocie animacji społeczno – kulturowej, bez przywiązywania się do zastanych modeli, ograniczeń prawnych i organizacyjnych. Świat zmienia się na naszych oczach. Systemy w których pracujemy jako animatorzy nie przystają lub mogą wkrótce nie przystawać do otaczającej nas rzeczywistości. Przybywa też wyzwań. Odbudowywanie relacji międzypokoleniowych, budowanie relacji między światem sensualnym a wirtualnym, nadpodaż produkcji kultury to tylko niektóre nich. Wartością środowiska Forum Kraków jest dla mnie fakt, że nie staje ono w obronie jednego rodzaju instytucji. Analiza kapitału, który wypracowali sami animatorzy tworzący swoje organizacje we wszystkich sektorach, porównywanie ich możliwości i oddziaływania społecznego daje materiał do opracowania swego rodzaju katalogu nowoczesnych organizacji animacji kultury. Kibicuję też próbom tworzenia regionalnych sieci animatorów współpracujących z Forum Kraków. Bez wsparcia systemowego i stworzenia ogólnopolskiej struktury takich sieci los ich wydaje się niepewny. Wartością są jednak same spotkania animatorów wokół wspólnych idei i wymiany doświadczeń. Spotkania te nie koncentrują się już tylko na dyskusji, ale inicjują wspólną pracę osób z różnych środowisk. Jednym z efektów tej pracy jest NieKongres Animatorów Kultury oraz przedsięwzięcia realizowane w regionach. Wspólna praca buduje o wiele głębsze relacje niż wspólna rozmowa, dlatego mam nadzieję, że animacja jako model pracy nad rozwojem społecznym znalazła się dziś na zupełnie nowej drodze.