Piotr Knaś

NieKongres Animatorów Kultury. Kontynuacja w Łodzi, w Art_Inkubatorze

Zapraszamy do udziału w dalszych pracach NieKongresu. Należy udać się do Łodzi, gdzie w ramach programu otwarcia Art_Inkubatora odbędą się trzy warsztaty będące kontynuacją grup roboczych z Niekongresu.

Grupa robocza – SIECI – modele współpracy dla animacji kultury
Praca grupy będzie kontynuacją rozpoczętej podczas marcowego NieKongresu Animatorów Kultury dyskusji na temat sieciowania jako modelu współpracy animatorów kultury. Spotkanie rozpoczniemy krótkim wprowadzeniem dotyczącym NieKongresu Animatorów Kultury – kto w nim uczestniczył? O czym była mowa? Co udało się wypracować? Podczas późniejszego modułu warsztatowego uczestnicy będą pracowali w grupach szukając odpowiedzi na pytania: Do czego potrzebne są sieci współpracy i jakie efekty przynoszą podmiotom działań animacyjnych? Co może wzmocnić rozwój sieci w regionach? Jaka jest dziś rola instytucji regionalnych? Efektem pracy w grupie będzie wypracowanie rekomendacji, które zostaną dołączone do wspólnego dokumentu m.in. dla władz publicznych dotyczącego przyszłości animatorów kultury.
Moderator: Ewa Zbroja Termin: 14.05.2014 (środa), 10:30 – 14:30

NieKongres w Art_Inkubatorze: Grupa robocza – Współpraca z samorządami
Praca grupy będzie kontynuacją rozpoczętej podczas marcowego NieKongresu Animatorów Kultury dyskusji na temat współpracy animatorów kultury z samorządami. Spotkanie rozpoczniemy krótkim wprowadzeniem dotyczącym NieKongresu Animatorów Kultury – kto w nim uczestniczył? O czym była mowa? Co udało się wypracować? Podczas późniejszego modułu warsztatowego, który przyjmie formę m.in. burzy mózgów, uczestnicy będą pracowali w grupach szukając odpowiedzi na pytania o bariery i możliwości współpracy z samorządami. Efektem pracy w grupach będzie wypracowanie rekomendacji, które zostaną dołączone do wspólnego dokumentu m.in. dla władz publicznych dotyczącego przyszłości animatorów kultury.
Moderator: Jarema Piekutowski Termin: 15.05.2014 (czwartek), 10:30 – 14:30

NieKongres w Art_Inkubatorze:Grupa robocza: Festiwal jako przestrzeń animacji
Praca grupy będzie kontynuacją rozpoczętej podczas marcowego NieKongresu Animatorów Kultury dyskusji na temat animacyjnej funkcji festiwali. Spotkanie rozpoczniemy krótkim wprowadzeniem dotyczącym NieKongresu Animatorów Kultury – kto w nim uczestniczył? O czym była mowa? Co udało się wypracować? Podczas późniejszego modułu warsztatowego, który przyjmie formę m.in. burzy mózgów, uczestnicy będą pracowali w grupach szukając odpowiedzi na pytania czy festiwal to tylko event czy może powinien być efektem długoterminowych działań oraz jak festiwal może dokonywać zmian społecznych? Efektem pracy w grupie będzie wypracowanie rekomendacji, które zostaną dołączone do wspólnego dokumentu m.in. dla władz publicznych dotyczącego przyszłości animatorów kultury.
Moderator: Paweł Gogołek Termin: 16.05.2014 (piątek), 10:30 – 14:30