Piotr Knaś

Raport Ewaluacyjny NieKongresu Animatorów Kultury

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Ewaluacyjnym NieKongresu Animatorów Kultury. Powstał on na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w wyniku prac badawczych prowadzonych przez Fundację Obserwatorium.

Raport jest bardzo szczegółowy i podzielony na kilka części dotyczących między innymi: procedur wyboru uczestników (czterokrotnie więcej chętnych niż miejsc zapewnionych przez organizatorów), jakości debaty, organizacji wydarzenia, samookreśleń uczestników NieKongresu wobec animacji, itp. Na końcu zamieszczono również rekomendacje istotne dla przygotowań i organizacji kolejnych spotkań animatorów.

Przede wszystkim warto stwierdzić dwie rzeczy. Po pierwsze organizatorzy obiecali rozmowę o animacji kultury. W dużym stopniu z tej obietnicy się wywiązali. Po drugie efektem wspólnej debaty miały być rekomendacje, w zamierzeniu będące zapalnikiem do dalszej dyskusji. Materiały przygotowane przez moderatorów nie wzbudziły już większego zainteresowania w środowisku. Jednak warto zauważyć, że zarówno Narodowe Centrum Kultury jaki Forum Kraków w dalszym ciągu pracują nad kontynuacją NieKongresu.

Organizatorzy zapowiedzieli: „będziemy debatować, pracować w grupach, wymieniać się doświadczeniami podczas otwartych sesji i warsztatów. A przede wszystkim będziemy rozmawiać”. Można wskazać kilka najważniejszych zasad, które są niezbędne, by spotkanie, niezależnie od jego skali, było przestrzenią do konstruktywnej rozmowy. Pod tym kątem chcielibyśmy przyjrzeć się NieKongresowi. Do udanego dialogu potrzebne są: szczere i czytelne intencje zapraszającego do rozmowy, czytelny cel spotkania (o czym rozmawiamy i do czego mamy dojść), przedstawienie się partnerów (wiemy z kim rozmawiamy), moderacja pozwalająca, by wszyscy wzięli udział w dyskusji oraz by była ona konkluzywna, wreszcie, sporządzenie podsumowania wniosków przy akceptacji uczestników rozmowy. (źródło: Raport ewaluacyjny, str. 44)

Praca nad wnioskami i rekomendacjami nie została zamknięta wraz z zakończeniem NieKongresu. Na portalu Platformy Kultury uruchomione zostało Forum Animatorów Kultury, które w zamierzeniu miało być przestrzenią dyskusji rozpoczętych podczas marcowego spotkania. „Fajnie, jakby po NieKongresie ożywiło się forum. (…) Wiem, że ma powstać podsumowanie, fajnie, jeśli będzie rozesłane do wszystkich, to może pobudzi jakąś dalszą dyskusję” [U35]. Jednak forum internetowe nie sprawdziło się jako przestrzeń do ostatecznej weryfikacji rekomendacji. Wnioski z wszystkich grup roboczych zostały zamieszczone na forum wraz z wysłanym do uczestników zaproszeniem do zgłaszania uwag, jednak w wyznaczonym terminie (do 21 maja) pojawiła się tylko jedna wypowiedź komentująca wypracowane rekomendacje. (źródło: Raport ewaluacyjny, str. 51)

Oprócz raportu zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Małej Kultury Współczesnej poświęconej animacji kultury.