Piotr Knaś

Nabór wniosków stypendialnych w programie Aktywność obywatelska

MKiDN ogłosiło nabór wniosków stypendialnych w nowym programie Aktywność obywatelska. Wnioski można składać do 31 marca 2015 roku. Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się osoby realizujące projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej.

W ramach programu dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Zgłoszone do stypendium działania powinno cechować zaangażowanie w kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączający charakter procesów tworzenia i ich efektów oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Projekty, odnoszące się do konkretnych zjawisk lub tematów istotnych dla lokalnej społeczności, powinny być realizowane przez artystów (niezależnie od dziedziny uprawianej sztuki) lub animatorów i edukatorów (wykorzystujących narzędzia specyficzne dla kultury i sztuki) wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności. (źródło: MKiDN)

Zapraszamy animatorów do udziału w tym programie stypendialnym.