Piotr Knaś

Orliki i Animatorzy

Animatorom pracującym (i działającym niezarobkowo) w obszarze kultury serdecznie polecamy raport pt. Orliki i Animatorzy, który jest podsumowaniem projektu Akademia Animatora, realizowanego w 2013 roku. Jego głównym organizatorem była Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, a przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym celem projektu było udostępnienie osobom pracującym na Orlikach wiedzy i narzędzi, które pozwolą poprawić warunki pracy animatorów i rozwinąć ofertę obiektów.

Kim jest animator Orlika?

Animator Orlika to osoba-instytucja. Najmłodsza instytucja w społecznościach lokalnych. Rolą Animatorów jest angażowanie, zachęcanie, skłanianie do działania oraz edukowanie. Są specjalistami w dziedzinie sportu, ale również osobami, które pozytywnie wpływają na sytuację społeczności, m.in. organizując różnego typu zajęcia, imprezy czy projekty angażujące jak największą i najbardziej zróżnicowaną grupy użytkowników. Najważniejszym celem Animatora sportu jest zachęcanie do aktywności fizycznej osób dotychczas nieaktywnych, tak aby stała się ona codziennym, ważnym elementem życia, a nie jedynie okazjonalnym „wydarzeniem”. Tylko wtedy, gdy ćwiczymy regularnie, sport ma znaczenie dla stanu naszego zdrowia i psychiki. (źródło: naszorlik.pl)

Ciekawe jest to, że instytucja „animatorów kultury” rozwinęła się w oparciu o stanowisko opiekunóww infrastruktury sportowej:

Z założenia Animatorzy mieli po prostu opiekować się powstałymi boiskami. Sama nazwa wskazuje jednak, że są kimś więcej niż trenerami, choć w znakomitej większości są przede wszystkim ludźmi sportu z powołania i pasji. Stanowią wielki zasób programu, mimo trudnych warunków pracy są zmotywowani i pomysłowi. W codziennej pracy na Orliku Animatorzy muszą często być „wielofunkcyjni”, choć nierzadko nie dostają wynagrodzenia za dodatkowe działania. Czują się całościowo odpowiedzialni za to, co się dzieje na boiskach. Uderzające, jak wielu z nich w trakcie rozmów zdradza, że traktuje swoją pracę jak misję – ważną nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale dla całych społeczności. (źródło: Orliki i Animatorzy, str.8)