Piotr Knaś

Konsultacje założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019

Forum Kraków wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie konsultacyjne założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2015 roku, tj. w poniedziałek, w godzinach 12.00–18.00 w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie przy ul. Karmelickiej 27 (III piętro). Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu, wysyłając maila na adres knas@mik.krakow.pl.

Spotkanie jest częścią projektu „Programy dla zmiany – partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (POKL.05.04.02-00-I27/15) realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Konsultacje publiczne projektu mają zapewnić ich doprecyzowanie, weryfikację potrzeb w zakresie współpracy w najbliższych latach zgłaszanych przez stronę społeczną oraz zebranie i włączenie do dokumentu rozwiązań i uwag zgłaszanych przez interesariuszy.

Spotkanie konsultacyjne poprowadzi Rafał Krenz z Centrum Aktywności Lokalnej, członek Zespołu Konsultacyjnego, który tworzył dokument.Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi, zainteresowane tematem i działającymi w obszarze kultury.

Założenia programu współpracy można konsultować również za pośrednictwem portalu stacja-konsultacja.pl.