Piotr Knaś

Deregulacja w kulturze

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o deregulacji w obszarze kultury.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Ustawa w zakresie właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza zmiany w trzech ustawach:

  • ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
  • ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

(źródło: MKiDN)

Więcej informacji można znaleźć na stronie MKiDN.