Piotr Knaś

Powstanie Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego

Pod auspicjami Łódzkiego Domu Kultury powstanie Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego. Forum ma być przestrzenią do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli instytucji kultury z regionu łódzkiego. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 września 2015 roku pod hasłem: Teraźniejszość i przyszłość animacji kulturalnejCentrum Idei „Ku demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim.

Cele Forum zostały określone następująco:

  • wymiana doświadczeń oraz koncepcji dotyczących różnych wymiarów funkcjonowania domów kultury współcześnie zmierzenie się z aktualnymi problemami i poszukiwanie odpowiednich rozwiązań
  • zacieśnienie więzi pomiędzy pracownikami instytucji kultury w naszym regionie (możliwość wykreowania wspólnych, interesujących przedsięwzięć: wystawy, koncerty, eventy, itp.)
  • stworzenie platformy umożliwiającej właściwy przepływ treści pomiędzy domami kultury z województwa łódzkiego
  • nakreślenie wieloaspektowych tematów do dyskusji
  • uczestnictwo w wykładach, prelekcjach, panelach dyskusyjnych poruszających m.in. zagadnienia współpracy międzysektorowej, projektowania kulturalnego, technik i narzędzi w animacji kulturalnej