Piotr Knaś

Drugi NieKongres Animatorów Kultury. Relacja z XXV Forum Kraków

Ogłosił to Marek Sztark na swoim profilu FB: Jeszcze nieoficjalnie, ale pewnie: II NieKongres Animatorów Kultury odbędzie się 7–9 lipca 2016 w Lubiążu z Festiwalem SLOT ART. W ramach programu Wrocław 2016! Teraz można potwierdzić to oficjalnie, organizatorem II NieKongresu Animatorów Kultury będzie Biuro Festiwalowe Impart 2016 we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych (Slot Art Festival), Narodowym Centrum Kultury oraz Zrzeszeniem Forum Kraków. Dyrektorem programowym będzie znowu Marek Sztark.

Tematem XXV Forum Kraków były zatem kwestie związane z przygotowaniem koncepcji programu ogólnopolskiego spotkania animatorów w ramach Festiwalu Slot Art. Marek Sztark przygotował prezentację oraz przeprowadził warsztaty z uczestnikami forum na temat programu NieKongresu. Będzie zupełnie inaczej niż w Warszawie w 2014 roku. NieKongres będzie plenerowy, zamieszkamy w miasteczku namiotowym (dla części osób będą dostępne hotele), a wszelkie działania odbędą się na powietrzu lub w specjalnych namiotach. Strefa NieKongresowa będzie częścią Festiwalu Slot Art.

To jeden z największych festiwali kultury alternatywnej w Polsce, to pięć dni wypełnionych dziesiątkami warsztatów, koncertów, imprez, projekcji filmowych i wykładów. To również coś daleko więcej – pięć dni wyjętych spod ogólnych praw wyścigu szczurów, walki i pośpiechu. Od ponad 10 lat kolorowa festiwalowa wioska rozkwita w niezwykłym miejscu – w murach barokowego, pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu na Dolnym Śląsku. Rozłożyste drzewa, chłodne, porośnięte bluszczem mury, tajemnicze zaułki i sklepienia katedry nadają ponadczasowy wymiar jak najbardziej współczesnej sztuce. Slot Art Festival to pięć dni rozrywki na wysokim poziomie, a także brama do nowych możliwości, przyjaźni i kontaktów. Festiwal, po którym zostaną Ci nie tylko wspomnienia, ale także marzenia i świeża energia do działania. (źródło: Festiwal Slot Art)

Każdy uczestnik NieKongresu i każdy uczestnik Slot Art będzie mógł wędrować pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem, dzielić je będzie szeroko otwarta bramka. Uczestnicy spotkania Forum Kraków dyskutowali nad różnymi pomysłami na program w tak „ustawionej” przestrzeni: plenerowej, otwartej, pełnej ludzi chętnych do dyskusji i udziału w różnego typu aktywnościach, wypełnionej rozlicznymi możliwościami wspólnej pracy twórczej. Będzie to oznaczało mniej pracy „stolikowej”, a (potencjalnie) więcej działań twórczych, animacyjnych i edukacyjnych. Otwiera się przestrzeń możliwości dla animatorów! Program NieKongresu będzie podzielony na trzy moduły: spotkania z gośćmi specjalnymi (codziennie dwa), otwarte strefy aktywności (programy przygotowane przez instytucje i organizacje partnerskie) oraz ścieżki autorskie (możliwość pracy w różnych grupach roboczych moderowanych przez zaproszonych kuratorów). Chcielibyśmy, aby ten NieKongres przeniósł swoje idee i dyskusje z pola „animacji kultury” na „kulturę animacji”, z autorefleksji nad tożsamością dyscypliny na twórcze działania i pracę kolektywną.

W spotkaniu wzięli udział: Jacek Gralczyk, Marcin Jasiński, Wojciech Szuniewicz, Joanna Mikulska, Joanna Kubicka, Beata Waśko, Ola Zając, Marta Sztwiertnia, Alina Hałoń, Małgorzata Jezutek, Agata Lisowicz-Wala, Aleksander Lysko, Irena Madej, Aleksandra Stańczuk, Mariusz Wróbel, Paweł Gogołek, Piotr Knaś, Joanna Orlik, Agnieszka Sojka, Dorota Ogrodzka. Spotkanie moderował Marek Sztark.

Galeria zdjęć ze spotkania >>