Piotr Knaś

XXX spotkanie Forum Kraków

XXX spotkanie Forum Kraków, o charakterze wewnętrznym, odbyło się w dniach 20–21 lutego 2017 roku i miało na celu wypracowanie nowej strategii działania wobec zmian zachodzących w sektorze animacji kultury na szczeblu centralnym, przede wszystkim na styku działań podejmowanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takich jak obniżenie dotacji MKiDN dla NCK na realizację programu Bardzo Młoda Kultura i zainicjowanie przez MKiDN cyklu spotkań dotyczących zmiany ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (wrócił też pomysł odrębnej ustawy dla domów kultury).

26 stycznia 2017 roku Forum Kraków uczestniczyło w pierwszym takim spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym zmian i kierunków rozwoju w obszarze kultury, szczególnie tych dotyczących funkcjonowania domów kultury oraz animacji i edukacji. Kolejne spotkania zostały zapowiedziane, mają odbywać się raz na kwartał. Na styczniowe spotkanie Forum Kraków przygotowało stanowisko w sprawie zmiany Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury, opublikowane na stronie FK. Członkowie Forum Kraków ustalili, że w spotkaniach tych należy dalej uczestniczyć, aby po pierwsze być na bieżąco informowanym o proponowanych przez MKiDN zmianach, a po drugie – aby móc informować o stanowisku animatorów kultury wobec tych propozycji.

Forum Kraków poruszyło również sprawę wiadomości NCK, które 9 lutego 2017 roku poinformowało pismem wszystkich regionalnych operatorów programu Bardzo Młoda Kultura o decyzji MKiDN dotyczącej obniżenia całościowego budżetu programu na rok 2017 o połowę (z 4 mln do 2 mln zł). W opinii członków Forum Kraków jest to decyzja niedobra dla rozwoju edukacji kulturowej w Polsce, podważa ona również zaufanie do wszelkich umów zawieranych przez MKiDN i NCK z samorządowymi instytucjami kultury. Decyzja ta została ogłoszona bardzo późno, już w trakcie realizacji programu na rok 2017, w sytuacji, kiedy operatorzy rozpoczęli już działania i związali się umowami z partnerami i beneficjentami programu. Forum Kraków solidaryzuje się z operatorami programu Bardzo Młoda Kultura w ich staraniach o przywrócenie budżetu w jego ustalonej wcześniej wysokości, jak również podejmie się możliwych działań wspierających rozwój programu.

W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Gogołek, Wojciech Szuniewicz, Tomasz Ignalski, Aleksandra Zając, Piotr Wyrobiec, Marcin Jasiński, Marta Włodarska, Sławomir Księżak, Agata Lisowicz-Wala, Anna Michalak-Pawłowska, Mariusz Wróbel. Spotkanie moderowała Joanna Orlik.