Piotr Knaś

XXXIV spotkanie Forum Kraków. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym

XXXIV spotkanie Forum Kraków odbyło się w dniach 12–13 lutego 2018 roku i było połączone z zebraniem założycielskim stowarzyszenia zwykłego Forum Kraków (zmiana ma związek z obowiązującymi od 20 maja 2016 roku nowymi przepisami dotyczącymi zakładania i działania stowarzyszeń zwykłych). W związku ze zmianą organizacyjną został wybrany nowy zarząd w składzie: Joanna Orlik (prezes), Agata Lisowicz-Wala, Anna Michalak-Pawłowska, Paweł Gogołek, Jacek Gralczyk, Marcin Jasiński oraz Marek Sztark.

Na spotkaniu omawiane były również sprawy związane NieKongresem Animatorów Kultury w Poznaniu. Planowany był przebieg debat i warsztatów, za których organizację będzie odpowiedzialne Forum Kraków. Rozmawiano również o Samorządowej Karcie dla Kultury – inicjatywie Forum Kraków, której celem jest partycypacyjne opracowanie zasad dobrej współpracy samorządu z animatorami kultury.

W spotkaniu uczestniczyli: Marcin Jasiński, Maciej Zygmunt, Krystyna Michalska, Elżbieta Kwiatkowska, Antoni Bartosz, Piotr Wyrobiec, Tomasz Ignalski, Artur Celiński, Agata Lisowicz-Wala, Marek Sztark, Teresa Jankowska, Sławomir Księżniak, Adam Pastuch, Tomasz Grabiński, Marek Karpiński, Beata Cyboran, Krzysztof Polewski, Wojciech Szuniewicz, Mariusz Wróbel, Paweł Gogołek, Anna Michalak-Pawłowska, Joanna Orlik oraz Jacek Gralczyk.