Joanna Orlik

Forum Kraków w Lublinie i w Łodzi

W drugiej połowie 2019 r. Forum Kraków zdecydowało się na wprowadzenie nowego typu spotkań. Zarzucono praktykowany od 10 lat format spotkań krakowskich, które zazwyczaj polegały na szczegółowym omówieniu dwóch prezentacji eksperckich (swobodna, pogłębiona dyskusja zawsze stanowiła jeden z kluczowych elementów spotkań Forum Kraków) i zdecydowano o wprowadzeniu nowej formuły – peregrynacji po Polsce, w ramach których członkowie Forum Kraków mogą spotykać się z animatorami z różnych miejscowości, poznawać ich lokalne konteksty, nawiązywać nowe relacje, wreszcie zobaczyć inne, poza swoimi, animacyjne światy.

Naturalną pierwszą destynacją stał się Lublin. Planowany na czerwiec 2020 r. w Lublinie IV NieKongres Animatorów Kultury był nie tylko idealnym pretekstem do spotkania się ze środowiskiem animatorów w Lublinie, ale także wspaniałą okazją do zobaczenia miasta na pół roku przed planowanym wydarzeniem. Spotkanie odbyło się w dniach 9-10 września 2019 r. i zgromadziło kilkadziesiąt osób. Dzięki wspólnej pracy wskazano kilkanaście lubelskich tematów wiodących, zebrano chętnych do pracy w grupach roboczych oraz zaplanowano przebieg NieKongresu.

Drugim miastem, które gościnnie przyjęło Forum Kraków była Łódź. Spotkanie odbyło się w dniach 18-19 listopada 2019 r. w ramach istotnego wydarzenia – I Forum dla edukacji kulturalnej „Jakoś czy jakość?”. Program Forum objął wystąpienie prof. Krajewskiego, dr. hab. Jacka Pyżalskiego oraz dyskusję z udziałem członków Forum Kraków. Członkowie Forum Kraków mieli także okazję wziąć udział w wizytach studyjnych i poznać bardzo ciekawe przykłady aktywności kulturalnej instytucji kultury miasta Łodzi.