Piotr Knaś

43. Spotkanie Forum Kraków i drugie walne zgromadzenie członków stowarzyszenia

Odbyło się 43. Spotkanie Forum Kraków i drugie walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Forum Kraków. Został wybrany nowy zarząd i prezes(ka). Po czterech kadencjach Prezeska Joanna Orlik przekazuje stery kolejnej Prezesce Annie Michalak-Pawłowskiej, dyrektorce Ośrodka Działań Artystycznych Dorożkarnia oraz Pełnomocniczce Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. W Zarządzie pomagać jej będą: Beata Cyboran, Agata Lisowicz-Wala, Jacek Gralczyk, Marek Sztark, Paweł Gogołek i Piotr Knaś. Za dziesięcioletnią pracę na rzecz FK Joanna Orlik dostała owacje na stojąco! Joanna Orlik kierowała pracami Forum Kraków od 2009 roku, od pierwszego spotkania. Aktualne działania Forum koncentrują się na współpracy z Centrum Kultury w Lublinie – organizatorem IV NieKongresu Animatorów Kultury, który odbędzie się w Lublinie w 2020 r. w dniach 4-6 czerwca 2020 roku.