Piotr Knaś

Zaproszamy na NieKongres Animatorów w Lublinie, 1-3 lipca 2021

Pierwszy NieKongres Animatorów Kultury odbył się w 2014 roku w Warszawie. Rozmawialiśmy wówczas o kondycji i roli animacji kultury w Polsce. Od tamtego czasu ideą NieKongresu jest poszukiwanie nowych sposobów rozmowy o animacji kultury, wyjście poza ramy języka projektowo-grantowego i mówienie własnym głosem.

Dwa lata później spotkaliśmy się w Lubiążu, gdzie podczas SLOT ART Festiwalu, promowaliśmy Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. Spotkanie na łące, manifesty wygłaszane z Dziadobusu, wśród plenerowych prezentacji różnych środowisk, podejść do animacji, szkół i idei.

Kolejne spotkanie odbyło się w Poznaniu, w Centrum Kultury ZAMEK. Był to czas intensywnych rozmów i debat. Tematem przewodnim była „Siła współpracy” z samorządami. A kluczowym wydarzeniem pamiętne ogłoszenie Samorządowej Karty dla Kultury.

Tematem, który nas, animatorów łączy z Lublinem, Gospodarzem tegorocznego IV NieKongresu Animatorów Kultury jest młodzież. Lublin uzyskał tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Dlatego będziemy rozmawiać o zjawisku Young Power. O młodzieży w kulturze i kulturze młodzieżowej. „Wrzenie pokoleń” to nasza troska i pasja, będzie przenikać wszystkie wydarzenia NieKongresu.

Więcej na stronie wydarzenia >>