Piotr Knaś

IV NieKongres Animatorów i Animatorek Kultury w Lublinie za nami!

IV NieKongres Animatorów już za nami. Stowarzyszenie Animatorów Kultury Forum Kraków z Centrum Kultury w Lublinie i Miastem Lublin wspólnymi siłami (po kilkukrotnej zmianie terminu w związku z obostrzeniami pandemicznymi) doprowadziły do realizacji tego spotkania w dniach 1-3 lipca 2021 roku w Lublinie. Szczególne podziękowania należą się zespołowi Centrum Kultury w Lublinie, dyrektorowi Centrum – Rafałowi Kozińskiemu i Zastępczyni Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji Pani Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak z Lublina, jak również Annie Michalak-Pawłowskiej i Markowi Sztarkowi z Forum Kraków.

fot. Maciek Rukasz

To było ważne i udane spotkanie animatorek i animatorów, naznaczone doświadczeniami pandemii, wyzwaniami w związku z odtwarzaniem relacji społecznych i kulturowych, poszukiwaniem nowych form działań. Z jednej strony to trudna sytuacja spowodowana pandemią, z drugiej strony państwo ogranicza naszą wolność działań w obszarze kultury i rozwoju lokalnego, coraz mocniej wskazując na prymat jednej ideologii nad wielowymiarowym światem lokalnych społeczności i kultur regionalnych. W pewnym sensie było to również spotkanie o znaczeniu terapeutycznym – znów mogliśmy być razem po przeszło półtorarocznej przerwie.

Miasto Lublin otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, a dzięki temu NieKongres zyskał silną tożsamość młodzieżową. Uważamy, że ten kierunek powinien zostać podtrzymany, aby na stałe włączyć młodzież w tworzenie programu tego spotkania. Dla animatorek i animatorów była to szansa usłyszenia, o tym, co teraz napędza kulturę i aktywność młodych. Z pewnością musimy popracować nad formułą połączenia młodzież – animatorzy, aby nie miało ono walorów programu „dodatkowego” wobec pozostałej części spotkania, ale aby umieścić tę kwestię w centrum rozmów o animacji, edukacji kulturowej i społecznej odpowiedzialności kultury.

Zamierzeniem tego spotkania było stworzenie przestrzeni do rozmów, do dzielenia się i wymiany myśli. Dlatego świadomie zrezygnowaliśmy z podziału na „mówców” i „publiczność” na rzecz działań aktywizujących wszystkich uczestników i uczestniczki do rozmów i działań sieciujących. Mamy nadzieję, że działania w formule: targów wsparcia, open space, rozmów stolikowych, world cafe, long table, czy happeningi artystyczne zyskały akceptację gości i mogą, obok warsztatów, prezentacji i wizyt studyjnych, stać się stałym elementem NieKongresu.

Części uczestniczek i uczestników spotkania na NieKongresie zabrakło jakiegoś konkretnego tematu, który mógłby stanowić element programu związany z pracą grupową. Wskazywali, aby NieKongres nie był tylko miejscem rozmów, debat, integracji, sieciowania, ale aby mógł stać się platformą partycypacji, konsultacji, opracowania „czegoś”, co może służyć animatorom w związku z różnymi wyzwaniami. Jest wiele takich spraw, które są nierozwiązane, a dotyczą naszej pracy, naszego środowiska, naszego sektora. Temat jest interesujący i wart rozważenia w kontekście planowania kolejnego NieKongresu.

W trakcie NieKongresu zebraliśmy bardzo dużo materiałów, które wymagają opracowania. W najbliższym czasie na stronie Forum Kraków opublikujemy résumé spotkania open space, long table i debaty oksfordzkiej. Kwestie ogniskujące zainteresowanie animatorów i animatorek dotyczące polityk i polityk publicznych, przemocy jak i „położone na stół” kwestie i wyzwania środowiskowe zostały w bardzo ciekawy, grupowy sposób opowiedziane i podsumowane przez uczestniczki i uczestników NieKongresu. W sieci pojawiło się wiele osobistych podsumowań, którymi na bieżąco dzielimy się na FB NieKongresu i Forum Kraków. Bardzo za nie dziękujemy.

Zachęcamy do czytania Niekongresowej publikacji – NieAntologii Animacji Kultury. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie z Państwem w 2023 roku w Gdańsku!