admin

45. spotkanie Forum Kraków w Świdnicy. Animacja kultury i rynek

Zrzeszenie Animatorów Forum Kraków poraz kolejny udało się w podróż po Polsce na XXXXV spotkanie pt. „Kultura na własny rachunek”. Naszym partnerem w organizacji spotkania był Świdnicki Ośrodek Kultury, którego dyrektorką jest Anna Rudnicka, członkini Forum Kraków. Bardzo dziękujemy za gościnę! Za inspiracje związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i zarabianiem dziękujemy Annie Żabskiej z Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zespołowi Spółdzielni socjalnej Zakwas Studio. Dodatkowo odbyły się prezentacje pn. „Animacja w przestrzeni lokalnej”: Świdnickiego Ośrodka Kultury, Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Luterańskiej Enklawy przy Kościele Pokoju w Świdnicy. Na zakończenie podsumowaliśmy ewaluację IV NieKongresu Animatorów Kultury w Lublinie. Do zobaczenie znów w kolejnym inspirującym miejscu!