Piotr Knaś

Walne zebranie Stowarzyszenia Forum Kraków

7 stycznia 2022 roku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Forum Kraków. Został wybrany nowy zarząd i prezes(ka). Członkowie i członkinie naszego stowarzyszenia po raz drugi przekazali stery organizacji Prezesce Annie Michalak-Pawłowskiej, dyrektorce Ośrodka Działań Artystycznych Dorożkarnia w Warszawie. W Zarządzie pomagać jej będą: Beata Cyboran, Agata Lisowicz-Wala, Aleksandra Szymańska, Jacek Gralczyk, Marek Sztark i Piotr Knaś. Aktualne działania Forum koncentrują się na przygotowaniach V NieKongresu Animatorów Kultury, który odbędzie się w Gdańsku w 2023 roku.