Piotr Knaś

49. spotkanie Forum Kraków w Gdańsku. W stronę 5. NieKongresu

30-31 maja 2022 roku, w Gdańsku odbyło się kolejne 49. spotkanie Forum Kraków. Przez ostatni rok wędrowaliśmy po Polsce, teraz na dłużej zwiążemy się z Gdańskiem i Pomorzem ponieważ wspólnie z Miastem Gdańsk i Instytutem Kultury Miejskiej zaczynamy programować kolejny NieKongres Animatorów Kultury, który odbędzie się właśnie w Gdańsku w 2023 roku. To spotkanie było pierwszym zapoznawczym działaniem Forum Kraków oraz gdańskich i pomorskich środowisk animacji kultury. Wzięło w nim udział kilkanaście instytucji i organizacji pozarządowych działających w Gdańsku, ale też były osoby z obszaru metropolitalnego m.in. z Gdyni i Żukowa. NieKongres jest „non-konferencją” również i w tym względzie, że jego programowanie odbywa się w sposób otwarty i społeczny poprzez dyskusje i spotkania w gronie osób chętnych do włączenia się w to działanie. Po pierwsze na etapie organizacji zespołu roboczego, po drugie na etapie współpracy ze środowiskiem i konsultacje programowe, po trzecie poprzez otwartą strukturę samego programu. Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym osobom za udział w spotkaniu i chęć dalszej współpracy!

Spotkanie odbyło się w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych w Ratuszu Oruńskim, Gdańskim Archipelagu Kultury Stacja Orunia i w Instytucie Kultury Miejskiej. Poznaliśmy działania Fundacji Palma, prześledziliśmy działania programu „Edukacja do Kultury. Gdańsk” oraz „Gdańsk – Europejska Stolica Wolontariatu”. Dowiedzieliśmy się o działaniach w obszarze kultury podejmowanych przez stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Rozmawialiśmy, pozwaliśmy swoje stanowiska wobec animacji i wyzwań związanych z kulturą czy też w związku z szerszym polem wyzwań dla sektora kultury, funkcjonowaniem organizacji społecznych, realizacji działań i przedsięwzięć społecznych/artystycznych. Dla wielu osób kategoria „animacji kultury” wydawała się mało znacząca w kontekście ich działań kulturalnych, społecznych, artystycznych, lokalnych i biznesowych.

Wielokrotnie pojawiało się pytanie (w różnych kontekstach) o cel NieKongresu, dlaczego takie spotkanie jest organizowane i czemu ma ono służyć. Mogliśmy na to odpowiedzieć, że jest ono od samego początku i pierwszego NieKongresu eksperymentem realizowanym co dwa lata w zupełnie nowym miejscu z innymi osobami i zaangażowanymi organizacjami. Że jest to wędrujące po kraju spotkanie dla osób zainteresowanych animacją, edukacją kulturową, partycypacją kulturową, sztuką społeczną i organizowaniem wspólnot lokalnych. Mówiliśmy, że jest to spotkanie dla animatorów i osób, które absolutnie tak się nie określą. Że jest spotkanie dla osób, dla których kultura i sztuka to przestrzeń do budowania relacji społecznych, kompetencji społecznych i kulturowych, wspólnot lokalnych, demokracji lokalnej, zaangażowanych społecznie inicjatyw biznesowych. Mówiliśmy, że często odwołujemy się do idei domu kultury (świetlicy, centrum aktywności lokalnej, domu ludowego, centrum społecznościowego, domu sąsiedzkiego) jako idei przestrzeni wspólnotowej, przestrzeni uczącej, miejsca samoorganizacji społecznej i kulturowej, miejsca animacji lokalnej. Mówiliśmy, że NieKongres może rozwijać partnerstwo na rzecz takich działań, budować czasowe centrum refleksji i dyskusji o animacji na styku kultury i innych tematów. Mówiliśmy o naszym założeniu, że wydarzenie ma być „non-konferencją” bez podziału na „edukowaną” publiczność i „edukującą” grupę trenerów i ekspertów. Razem, w Gdańsku uzgodniliśmy, że stoimy przed wyzwaniem aktualizacji formuły tego spotkania w oparciu o diagnozę w środowisku osób przyznających się do tej kategorii jak i w środowisku osób jej nie znających, odległych od sporów i debat wokół animacji.

Było to spotkanie zapoznawcze. Obecnie Instytut Kultury Miejskiej pracuje nad tym zagadnieniem, aby opracować ramy funkcjonalne i programowe dla NieKongresu w Gdańsku. Pozostańmy w kontakcie!