Piotr Knaś

Wspólne stanowisko stowarzyszenia Forum Forum Kraków, kolektywu Społeczny Dom Kultury i Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury w sprawie planowanego Kongresu Kultury

Dobry kongres kultury współczesnej to kongres szerokiej koalicji ludzi kultury łączący twórców i twórczynie kultury, menedżerów i menedżerki kultury, animatorów i animatorki kultury. Na planowanym kongresie kultury połączmy siłę kreatywnych twórców kultury i animatorów życia kulturalnego. Kultura żyje w obiegach napędzanych przez twórczość, kreatywność oraz relacje społeczne i wspólne spotkania w miejscach kultury takich jak domy kultury, biblioteki i NGOsy. Działajmy razem, bo kultura stoi na obu filarach – jeden jest artystyczny/ twórczy, drugi społeczny/ edukacyjny. Dopiero razem kultura jest dźwignią rozwoju.

Jako reprezentacja animatorów i animatorek kultury, domów i centrów kultury, lokalnych społecznych działaczy i działaczek kultury proponujemy naszą współpracę przy programie Kongresu Kultury 2024. Na planowanym kongresie musi być pełna reprezentacja polskiej kultury i dyskutowane pełne spektrum wyzwań.

Anna Michalak- Pawłowska, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Animatorów i animatorek Kultury Forum Kraków
Bogdan Skrzypczak, w imieniu kolektywu Społeczny Dom Kultury
Paweł Kamiński, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury