konwent

MAZOWIECKI KONWENT ANIMATORÓW KULTURY

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury to pierwsze w województwie mazowieckim wydarzenie w całości adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną. Ambicją Konwentu jest spotkanie i integracja środowiska animatorów kultury i pracowników edukacji kulturalnej – osób, które pracują w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, dla których animacja kultury stanowi wartość samą w sobie.

Rok 2015 to ważny moment dla realizacji takiego wydarzenia: wchodzi w życie nowy Program Edukacji Kulturalnej w Warszawie oraz Mazowiecka Strategia Rozwoju Kultury do 2020 r. W świetle tych dwóch dokumentów warto zastanowić się nad rolą animacji i edukacji kulturalnej w całym województwie oraz przyjrzeć się możliwościom ich rozwoju w warszawskim obszarze metropolitarnym.

W ramach Konwentu odbędą się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, dyskusje w grupach roboczych, których celem będzie wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń i rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturalnej w województwie. Drugiego dnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń i warsztatów branżowych oraz zaprezentować swoje projekty na forum. Uzupełnieniem Konwentu będzie program artystyczny.

 

 

 

 

DATY: 25-26.09.2015

MIEJSCE: SŁUŻEWSKI DOM KULTURY

ORGANIZATORZY Służewski Dom Kultury, Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury.

PARTNERZY: Bemowskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Brwinowski Ośrodek Kultury, CAL Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Dom Kultury Dorożkarnia, Dom Kultury Kadr, Federacja Organizacji Służebnych Mazowia, Fundacja Obserwatorium, Kultura Dostępna, NCK, NINa Narodowy Instytut Audiowizualny, Pełnomocnik Prezydent Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, Stowarzyszenie Łucznica, TR Warszawa, Żuromińskie Centrum Kultury,

RADA PROGRAMOWA: Zofia Bisiak, Zbigniew Darda, Marcin Jasiński, Grażyna Gnatowska, Anna Michalak-Pawłowska, Krzysztof Mikołajewski, Ewa Willmann, Karol Wittels, Iwona Wujastyk

CELE KONWENTU

Główny celem projektu jest integracja środowiska animatorów i edukatorów kultury oraz wzmocnienie ich kompetencji zawodowych.

Celami pośrednimi projektu są:

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami sektora kultury
 • Sieciowanie animatorów i edukatorów kultury
 • Debata nad Strategią Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego

 

 

 

PROGRAM

DZIEŃ I. 25.09 (piątek)

CZĘŚĆ PANELOWA

 • Prezentacja założeń Strategii Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego
 • Debata dotycząca wdrażania strategii z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz animatorów z województwa mazowieckiego (Prowadzenie: Joanna Orlik – Małopolski Instytut Kultury)
 • Praca grupach tematycznych w celu wypracowania rekomendacji dotyczących rozwoju środowiska animatorów kultury w woj. Mazowieckim:
 • Lokalne strategie rozwoju kultury a Strategii Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego (Prowadzenie: Wojciech Kłosowski)
 • Narzędzia wsparcia pracy animatora (Prowadzenie: Marek Sztark ESK 2016)
 • Wsparcie kadr kultury w województwie mazowieckim (Prowadzenie: Aleksandra Stańczuk – NCK, Magdalena Różycka – MIK)
 • Sieciowanie (Prowadzenie: Ewa Zbroja – NCK, Marcin Mitzner – Federacja Mazowia)

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

 • Spektakl „Druga Kobieta” – TR Warszawa

 • Spektakl muzyczny „Drzwi” Zespołu Decybele z Służewskiego Domu Kultury

DZIEŃ II. 26.09 (sobota)

 • Aplikacje mobilne w animacji kultury( prowadzenie Sylwia Żółkiewska

– Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę)

 • Animacja kultury jako metoda rozwoju publiczności (Prowadzenie: Joanna Tabaka – CSW)
 • Badania i diagnoza jako narzędzia pracy animatora (Prowadzenie: Wojciech Kłosowski)
 • Gry jako narzędzie pracy animatora (Prowadzenie: Agata Gołąb – Fundacja Innowatorium)
 • Źródła pozyskiwania funduszy na projekty animacyjne (Prowadzenie: Karol Wittels – Fundacja Obserwatorium/Federacja Mazowia)
 • Rewitalizacja społeczna a animacja CAL
 • Nowe technologie i nowe media w pracy animatora prowadzenie Dominik Pokornowski – Smart Space Centrum Innowacyjności)
 • Narzędzia edukacji teatralnej (Prowadzenie: Anna Rochowska – TR Warszawa)

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

 • Niespodzianka filmowa w Narodowym Instytucie Audiowizualnym