Piotr Knaś

Prezentacja Forum Kraków na konferencji programu Dom Kultury Plus

W dniach 14 i 15 marca br. odbyła się w Warszawie konferencja dla beneficjentów Programu Dom Kultury Plus realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W czasie tych dwóch dni przedstawiciele domów kultury, biorący udział w Programie, mieli okazję zapoznać się z badaniami podsumowującymi pierwszy etap szkoleń poświęconych budowaniu strategii domów kultury, poznać propozycje organizatorów dotyczące II priorytetu tego Programu oraz ciekawe inicjatywy różnych środowisk lokalnych.

W bloku tematycznym poświęconym strategiom rozwoju zaprezentowało się Forum Kraków. Listę (otwartą) modeli domów kultury , ustaloną pod względem sposobów zarządzania instytucją i metodologii działań, oraz zasady pracy Forum przedstawiła Joanna Orlik – dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury. Piotr Wyrobiec – dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury – opowiedział o tym, jak udział w Forum Kraków wpłynął na konkretne działania w prowadzonej przez niego instytucji.

[field name=multimedia]

Tworzenie strategii rozwoju i zarządzanie ich wdrażaniem było tematem panelu dyskusyjnego „Jak stworzyć dobrą strategię rozwoju dla domów kultury?”, w którym udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL: Bohdan Skrzypczak (moderator) i Jacek Gralczyk, Marek Sztark z Forum Kraków oraz konsultanci Domu Kultury+ z zakresu przygotowywania strategii domów kultury: Marcin Siekierko, Ryszard Konopka, Marek Staliński. Paneliści byli zgodni co do wartości strategii jako narzędzia dobrego zarządzania instytucją kultury. Zdania obecnych na sali przedstawicieli domów kultury były już bardziej podzielone. Dynamiczna dyskusja na ten temat świadczyła o wielu dylematach przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju instytucji kultury.