Piotr Knaś

Forum Kraków – VII i VIII spotkanie

Dwa ostatnie spotkania Forum Kraków miały charakter roboczy i w większości poświęcone były kwestii rozwoju forum jako ogólnopolskiej sieci instytucji (organizacji) animacji kultury. Siódme spotkanie odbyło się 21-22 marca, a ósme 20-21 czerwca 2011 roku.

Sieć instytucji i organizacji animacji kultury – po co?
Obecnie niezwykle istotne jest kształtowanie polityk kultury, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Instytucje i organizacje animacji kultury, aby mogły w ich kształtowaniu współuczestniczyć (jako ich interesariusze), muszą ze sobą blisko współpracować i uzgodnić wspólne stanowiska wobec najbardziej istotnych kwestii. Dopiero wtedy głos środowisk animacji kultury będzie słyszalny i brany pod uwagę przez decydentów politycznych. W ciągu dwóch ostatnich spotkań ważnym tematem rozmów była zmiana ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, Forum Kraków wystosowało list ze stanowiskiem w sprawie zmiany ustawy do posłów, członków sejmowej komisji kultury. Na siódmym spotkaniu Rafał Krenz, ekspert CAL zaprezentował analizę prowadzenia polityk publicznych w Polsce. Jego wypowiedź stała się istotnym źródłem dyskusji o wyborze najlepszych metod udziału w ich kształtowaniu – wspólna sieć może zrobić zdecydowanie więcej niż pojedyncze, niewspółpracujące ze sobą instytucje i organizacje. Obok polityk kultury za istotne cele współpracy w ramach forum uznane zostały wymiana doświadczeń związanych rozwojem potencjału instytucji animacji kultury oraz edukacja „kadr” animacji kultury.

Instytucje i organizacje animacji kultury – dlaczego nie po prostu domy kultury?
Forum Kraków stoi na stanowisku, że nie powinno stać się „branżowym” ciałem reprezentującym interesy pracowników i menadżerów domów kultury. W jej pracach od początku biorą udział zarówno animatorzy i liderzy z publicznych instytucji kultury jak i z organizacji pozarządowych. Celem forum jest łączenie tych środowisk. Obecnie większość instytucji kultury ma charakter samorządowy, w przyszłości będzie to raczej model hybrydowy, w ramach którego wszystkie trzy sektory (trzeba tu dodać jeszcze podmioty prywatne) będą ze sobą współpracowały ale i konkurowały na polu animacji kultury oraz prowadzenia formalnych instytucji kultury. Z tego powodu środowisko animatorów kultury nie powinno dzielić się sektorowo – wymiana doświadczeń i partnerstwo będzie bardziej efektywne. Domy i centra kultury to nie jedyne instytucje animacji kultury, do prac forum zaproszone są wszystkie instytucje i organizacje, które obok twórczości artystycznej, muzealnej (itp.) uznają animację za niezbywalny warunek współtworzenia aktywnego uczestnictwa w kulturze i rozwoju kapitału kulturowego. Różnorodność rodzi problemy, ale i większą synergię oraz emergencję. Nie zmienia to faktu, że większość członków forum stanowią liderzy i animatorzy z centrów/domów kultury (prowadzących również biblioteki, muzea, galerie, kina, będących centrami aktywności lokalnej, będących centrami edukacji artystycznej, funkcjonujących jako organizacje pozarządowe).

Forum Kraków Spotkanie VIII

Sieć – w jakim kształcie?
Forum Kraków będzie dążyło do przyjęcia struktury „sieci sieci”. Obecnie w wielu regionach powstają sieci instytucji animacji kultury, podobnie w ramach programu Dom Kultury + powstała sieć domów kultury (program ten jest partnerem Forum Kraków), z tego powodu niezwykle istotny był udział w ostatnim spotkaniu wielu dyrektorów domów kultury biorących udział w tym programie. Inny przykład sieciowania przedstawił Marcin Śliwa z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, które odtwarza obecnie sieć instytucji kultury na Mazowszu. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej wytworzyło potężną sieć animatorów społecznych i kulturowych. Z tego powodu Forum Kraków chce być platformą współpracy różnych sieci. Obecnie ważnym celem jest „spotkanie się” liderów poszczególnych sieci i opracowanie spójnej struktury partnerstwa i obiegu informacji.

Kolejne spotkanie planowane jest na 26-27 września 2011 roku. Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym forum@mik.krakow.pl lub telefonicznie 012 422 18 84.

W siódmym Forum Kraków uczestniczyli:

 • Adam Radosz, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach;
 • Anna Dobrowolska, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie;
 • Małgorzata Jezutek, dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta;
 • Anna Wiszniewska, dyrektor Ośrodka Kultury C.K. Norwid;
 • Zofia Bisiak, prezes Stowarzyszenia Akademia Łucznica;
 • Rafał Krenz, Centrum Aktywności Lokalnej;
 • Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury;
 • Piotr Knaś z MIK-u;
 • Karol Ostalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Blachownia;
 • Anna Michalak-Pawłowska, dyrektor Domu Kultury „Dorożkarnia” z Warszawy;
 • Ewa Zbroja, koordynator Programu Dom Kultury + Narodowego Centrum Kultury;
 • Piotr Wyrobiec, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury;
 • Mariusz Wróbel, dyrektor Beceku z Bytomia;
 • Jacek Gralczyk ze Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej.

W ósmym Forum Kraków uczestniczyli:

 • Karolina Dziełak, Narodowe Centrum Kultury;
 • Marcin Jasiński, Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy;
 • Radek Łabarzewski, dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki;
 • Stanisław Motyka, dyrektor Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim;
 • Romana Romalewicz, dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury;
 • Anna Witkowska, dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej;
 • Marcin Śliwa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki;
 • Małgorzata Jezutek, dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta;
 • Piotr Knaś z MIK-u;
 • Anna Wiszniewska, dyrektor Ośrodka Kultury C.K. Norwid;
 • Anna Michalak-Pawłowska, dyrektor Domu Kultury „Dorożkarnia” z Warszawy;
 • Tomasz Bukowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim;
 • Marek Sztark, dyrektor instytucji kultury Szczecin 2016;
 • Karol Ostalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Blachownia;
 • Piotr Wyrobiec, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury;
 • Zofia Bisiak, Stowarzyszenie Akademia Łucznica;
 • Tomasz Ignalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie;
 • Mariusz Wróbel, dyrektor instytucji Silesia Film, dawniej dyrektor Beceku z Bytomia;
 • Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie;
 • Krzysztof Polewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie;
 • Alicja Hałoń, Fundacja TAKJAK, Centrum Aktywności Lokalnej;
 • Jacek Gralczyk ze Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej.