Piotr Knaś

Stanowisko w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w wyniku konkursu

Forum Kraków zajęło stanowisko w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w wyniku konkursu.

Zapraszamy do przeczytania dokumentu opracowanego przez Forum Kraków i odpowiedzi ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
[field name=multimedia]
[field name=multimedia2]