Piotr Knaś

Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Kultura

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2013. Usługi społeczne” organizowanym przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Zgłoszenia można przesyłać do 8 kwietnia 2013 roku. W roku bieżącym dziedzinami konkursowymi konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013” są kultura, oświata, ochrona zdrowia, sport i rekreacja oraz pomoc społeczna.

Celem organizowanego cyklicznie konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk w zarządzaniu usługami publicznymi przez samorządy. Do tej pory, dzięki tej inicjatywie, udało się zidentyfikować ponad 200 projektów, które mogą być inspiracją do wprowadzenia zmian w zarządzaniu samorządowym. Konkurs ma wyłonić jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie, albo we współpracy z innymi gminami/powiatami, wdrożyły w ostatnich latach nowoczesne, innowacyjne rozwiązania zarządcze, zintegrowane z innymi obszarami lub narzędziami zarządzania strategicznego.

Dokumenty konkursowe: regulamin oraz formularz zgłoszeniowy >>