Piotr Knaś

III NieKongres Animatorów Kultury w Poznaniu 9-11 kwietnia 2018 roku

W imieniu Forum Kraków, Miasta Poznania i Centrum Kultury Zamek jest nam niezmiernie miło zaprosić na III NieKongres Animatorów Kultury. Odbędzie się on w Poznaniu w dniach 9-11 kwietnia 2018 roku.

Do tej pory odbyły się dwa NieKongresy Animatorów Kultury. W każdym ze spotkań uczestniczyło ponad 300 osób ‒ animatorów, edukatorów i menadżerów kultury, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i firm prywatnych, osób z metropolii, średnich i małych miast.

III NieKongres Animatorów Kultury odbędzie się pod hasłem SIŁA WSPÓŁPRACY w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu od 9 do 11 kwietnia 2018 roku. Jego głównymi organizatorami są: Centrum Kultury ZAMEK, Miasto Poznań oraz Forum Kraków (z którego inicjatywy zorganizowano poprzednie spotkania). Gośćmi i uczestnikami przyszłorocznej edycji NieKongresu, poza animatorami i edukatorami, będą samorządowcy i lokalni działacze. Tylko we współpracy z samorządem i poprzez wytwarzanie systemowych i szytych na lokalną miarę rozwiązań, animacja kulturowa może osiągnąć swoje najważniejsze cele: wzmocnić społeczności i rozwój świadomego uczestnictwa w kulturze, a także włączyć się do realizacji ważnych polityk miejskich w obszarze miękkiej rewitalizacji.

Nasze trzydniowe spotkanie chcemy poświęcić tematom mieszczącym się w poniższych modułach:

  • Animatorzy kultury w realizacji zadań publicznych (kultura ‒ rewitalizacja ‒ sprawy społeczne),
  • Narzędzia skutecznego działania dla animatorów i samorządowców,
  • Niezależność instytucji kultury. Relacje sektora animacji kultury z samorządem.

Oprócz warsztatów, debat i grup roboczych przewidziano również program wydarzeń towarzyszących dla mieszkańców i mieszkanek Poznania.

Nowym pomysłem w historii NieKongresu, są „działania kroczące” ‒ specjalnie przygotowywany program mikrograntów dla wielkopolskich animatorów, który potrwa od kwietnia do września 2018 roku. Spróbujemy w ten sposób praktycznie sprawdzić postulaty i rekomendacje powstałe podczas III NieKongresu. We wrześniu, krótko przed wyborami samorządowymi, zorganizujemy w Centrum Kultury ZAMEK jednodniowe seminarium, podsumowujące efekty realizacji tych mikroprojektów.

Ważnym punktem III NieKongresu Animatorów Kultury będzie podpisanie przez samorządowców dokumentu o roboczej nazwie: Samorządowa Karta dla Kultury. Ma ona ramowo określać zasady i reguły współdziałania pomiędzy animatorami kultury a lokalnymi władzami, wskazując na wzajemne korzyści płynące ze współpracy.
Rejestracja na wydarzenie będzie możliwa od lutego 2018.