Piotr Knaś

Stanowisko dotyczące sektora animacji kultury w sytuacji pandemii COVID-19

Forum Kraków przygotowało stanowisko przesłane na ręce Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr hab. Piotra Glińskiego w związku z trudną sytuacją organizacji pozarządowych działających w obszarze animacji i edukacji kulturowej oraz domów i centrów kultury w Polsce. Zapraszamy do przeczytania niniejszego stanowiska.

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z utworzeniem Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa apelujemy, aby do Zespołu Antykryzysowego włączyć przedstawicieli domów kultury w Polsce oraz organizacji pozarządowych zajmujących się animacją i edukacją kulturalną. Stowarzyszenie Forum Kraków jest gotowe do włączenia się w prace zespołu i merytoryczne wsparcie działań odnoszących się do domów kultury i organizacji animacji kultury w Polsce.

Jednocześnie w związku z utworzeniem roboczego zespołu ds. wypracowania wytycznych dla teatrów, oper, baletów, filharmonii i innych instytucji prowadzących działalność artystyczną w zakresie ponownego otwarcia placówek apelujemy, aby przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury powstał zespół ds. wypracowania wytycznych dla organizacji pozarządowych, domów kultury, centrów kultury, klubów i innych instytucji prowadzących działalność animacyjno-edukacyjną w zakresie ponownego otwarcia placówek. Forum Kraków jest gotowe, aby wesprzeć organizację prac takiego zespołu i przygotować wstępne rekomendacje w ramach spotkań naszego grona uczestników i partnerów.

W Polsce funkcjonuje ponad 3000 domów i centrów kultury. Są to placówki realizujące w wielu formach kameralne przedsięwzięcia kulturalne, jak również prowadzące zajęcia indywidualne. Obiekty te posiadają infrastrukturę, dzięki której można w sposób bezpieczny, zgodnie z zasadami dystansu społecznego, prowadzić działalność artystyczną i kulturalną. Czas epidemii w wielu gminach jest zagrożeniem dla utrzymania status quo instytucji i organizacji prowadzących podstawową działalność kulturalną, dla ich funkcji w społeczności lokalnej. Sprowadzenie roli tych miejsc jedynie do funkcji rozrywkowej oraz organizacji czasu wolnego może skutkować całkowitym zamknięciem, zamrożeniem działalności i zerwaniem relacji z otoczeniem. Lokalny dom kultury lub pozarządowe centrum aktywności lokalnej to niejednokrotnie jedyne miejsca uprawiania kultury, edukacji kulturalnej i artystycznej w gminie.

Dlatego bardzo nam zależy na współpracy MKiDN, NCK, domów kultury i organizacji pozarządowych zajmujących się animacją lokalną w Polsce, aby przygotować się do ich nowego otwarcia – z odpowiednim i odpowiedzialnym programem w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z poważaniem,
Prezes Forum Kraków, Dyrektor Domu Kultury Dorożkarnia
Marek Sztark, Strefa Kultury Wrocław
Agata Lisowicz, Wala Fundacja Herbateka
Paweł Gogołek, Stowarzyszenie Edukacyjne MCA
Jacek Gralczyk, Fundacja Ankra
Piotr Knaś, Małopolski Instytut Kultury
Beata Cyboran, Wydział Sztuki UP w Krakowie
Wojciech Szuniewicz, Dom Kultury Zacisze, Warszawa
Sławomir Księżniak, Dzielnicowy Dom Kultury Węglin, Lublin
Tomasz Zadróżny, Stowarzyszenie Teatr Baza, Warszawa
Monka Jastrzębska-Opitz, Żuławski Ośrodek Kultury
Anna Sobczak, Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
Joanna Orlik, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Joanna Ojdana, Muzeum Śląska Opolskiego
Marek Karpiński, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie
Barbara Fatyga, Uniwersytet Warszawski
Iwona Mirosław-Dolecka, Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie
Krystyna Michalska, Młodzieżowy Dom Kultury w Radomsku
Maciej Trzebeński, Fabryka Sztuki w Łodzi
Marek Krajewski, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu
Artur Szczęsny, Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie
Piotr Jargusz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury
Paweł Żmuda, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach
Katarzyna Michalska, Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności, Bytom
Agnieszka Kołodyńska, Forum Kultury Mazowsze
Tomasz Ignalski, Chorzowskie Centrum Kultury
Agata Woźniak-Rybka, Miejski Dom Kultury w Lublińcu
Michał Poniewski, Wroniecki Ośrodek Kultury
Grzegorz Zmarzły, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
Ewa Kruszyńska, Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie
Sławomir Czarnecki, Park Kultury w Bydgoszczy
Karolina Koguciuk, Fundacja Kropka, Lublin
Maciej Zygmunt, Instytut Korfantego w Katowicach
Aldona Staszewska-Klimek, Dom Kultury w Ustce
Paweł Perdek, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
Alicja Gryz-Wasil, Amfiteatr Radom
Monika Nęcka Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury
Małgorzata Jezutek, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta