Piotr Knaś

Nowe stanowisko Forum Kraków w sprawie odmrożenia działalności domów kultury

Stowarzyszenie Animatorów Kultury Forum Kraków wystosowało list do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z rekomendacjami dotyczącymi odmrożenia domów, centrów i ośrodków kultury. Nasze stanowisko dotyczy przede wszystkim sprawy dla nas podstawowej, aby inaczej niż to było w poprzednich rozporządzeniach, bezpośrednio wskazać na domy kultury i ująć całokształt ich działalności kulturalnej. Aby nie było znów sytuacji, w której odmrożenie obejmuje „działania artystyczne i kulturalne”, a przecież domy kultury to ogromne bogactwo form i modeli działania. Abyśmy wiedzieli, jak można zorganizować spotkanie seniorów przy kawie, klub dyskusyjny o książkach, warsztaty fotograficzne, czy też zajęcia z tańca.

Sz. P.
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Szanowny Panie Ministrze,
Kierujemy do Pana ponownie list w imieniu osób odpowiedzialnych za domy kultury w Polsce, w imieniu pracowników, dyrektorów i organizatorów tychże instytucji kultury. Apelujemy o jak najszybsze dopuszczenie działalności domów, centrów i ośrodków kultury, z zastosowaniem reżimu sanitarnego, w zakresie edukacji kulturalnej, prowadzenia zajęć, spotkań i prób z grupami i zespołami amatorskiego ruchu artystycznego. Postulujemy również przywrócenie możliwości organizacji: spektakli, występów i koncertów, których bezpieczeństwo określałby reżim sanitarny. Jesteśmy przekonani, że konkretne i czytelne zasady oraz konsekwentne ich przestrzeganie nie będzie powodować zagrożenia epidemicznego.

Bardzo istotne jest, aby w przygotowywanym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazać bezpośrednio domy, centra i ośrodki kultury obok innych instytucji (teatrów, kin, filharmonii, galerii itd.), aby było klarowne, jakie obostrzenia dotyczą tego typu instytucji kultury. Szczególnie istotne jest wskazanie, jakie obostrzenia związane są z prowadzeniem edukacji kulturalnej i artystycznej, prowadzeniem zajęć i organizacją spotkań, jako że tego typu działania stanowią istotną część programu domów, centrów i ośrodków kultury.

Rekomendujemy, aby tego obszaru działań nie pozostawiać bez wskazówek i zaleceń, ponieważ nieujmowanie tego typu działalności kulturalnej w rozporządzeniu powoduje szereg problemów i kwestii utrudniających ponowne rozwinięcie tych działań we wskazanym reżimie sanitarnym.