Piotr Knaś

Stanowisko w sprawie Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w związku z jego dyskontynuacją w 2022 roku

Dzięki zaangażowaniu osób związanych z Programem Bardzo Młoda Kultura powstało wspólne stanowisko realizatorek_ów, współpracowniczek_ków i uczestniczek_ków, programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w związku z dyskontynuacją programu w 2022 roku. Do chwili obecnej pod niniejszym dokumentem podpisało się blisko 170 osób z całego kraju. Niniejsze stanowisko zostało przekazane na ręce dyrektora Narodowego Centrum Kultury Pana Rafała Wiśniewskiego.

Link do stanowiska >>

Twórcy stanowiska wskazują na potrzebę kontynuacji Bardzo Młodej Kultury poprzez realizację kolejnej trzeciej edycji programu. Narodowe Centrum Kultury poinformowało regionalnych operatorów tego programu o zawieszeniu działań w ramach programu w 2022 roku. Kolejny konkurs na 3-letnie działania związane z rozwojem edukacji kulturowej ma być ogłoszony dopiero na koniec 2022 roku, co spowoduje roczną przerwę w jego funkcjonowaniu. Narodowe Centrum Kultury ma podjąć się organizacji działań pomostowych poprzez włączenie edukacji kulturowej do programu dotacyjnego NCK (prawdopodobnie będzie to program Kultura Interwencje).

Program Bardzo Młoda Kultura to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju dotyczące rozwoju edukacji kulturowej skierowanej do dzieci, młodzieży i lokalnych społeczności. Program łączy obszar oświaty z obszarem kultury. Zadanie jest realizowane w koalicji instytucji i organizacji – od Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez wojewódzkie urzędy marszałkowskie i urzędy stolic regionów, poprzez regionalnych operatorów, poprzez szkoły, instytucje i organizacje działające lokalnie, aż po animatorów, edukatorów i nauczycieli pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą.

Jeśli chciałbyś wesprzeć niniejsze stanowisko zapraszamy do pozostawienia swoich danych w tym formularzu. Wasze głosy mogą pomóc w rozwoju programu Bardzo Młoda Kultura!