admin

46. spotkanie Forum Kraków w Bytomiu. Młodzież i edukacja kulturowa

Nasze 46. spotkanie wędrującego po Polsce Zrzeszenia Animatorów i Animatorek Kultury „Forum Kraków” odbyło się w Pałacu w Miechowicach w Bytomiu. Gościła nas Katarzyna Michalska, członkini Forum Kraków. Nasze spotkanie miało tytuł „Młodzież jedzie własnym pociągiem, czy jeszcze możemy do niego wsiąść”. Odbyliśmy bardzo ciekawą dyskusję z Młodzieżową Radą Miasta Bytom i posłuchaliśmy Weroniki Idzikowskiej o nowych badaniach na temat udziału dzieci i młodzieży w kulturze. Wieczorem zobaczyliśmy w Teatrze Tańca Rozbark spektakl dyplomowy „Flying fish” spektakl studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie w choreografii Ferenca Fehéra. Drugiego dnia odbyła się wizyta w Kronice, gdzie zwiedzaliśmy wystawę „Chłód w pokoju sączy waniliowe mleko”.